Srbija: Dugoročni program razvoja površinske eksploatacije do 2021. godine i prostorno planiranje u eksploatacionom polju RTB Bor

, Vesti

Na 11. Međunarodnoj konfereniji o površinskoj eksploataciji koja je održana na Zlatiboru u oktobru 2014. godine predstavljen je rad D. Jenić: “Dugoročni program razvoja površinske eksploatacije do 2021. godine i prostorno planiranje u eksploatacionom polju RTB Bor”.

U referatu je objašnjeno kako će se u planskom području vršiti racionalna površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina sa prikazom mera za neutralisanje ili ublažavanje negativnih ekoloških i socio-ekonomskih posledica dobijanja bakra.
Definisana strategija rudarsko-metalurškog kompleksa RTB Bor biće ostvarljiva ako se u predviđenom roku na najracionalniji način iskoriste svi raspoloživi resursi RTB Bor i usmere na operacionalizaciju svih programa.
Razvoj obimne površinske eksploatacije, kao i pogona za preradu mineralne sirovine, dinamične promene u prostoru i veliki obim degradacije prirodne i stvorene sredine daju ukupnom razvoju, kao i uređivanju i obnavljanju prostora u rudarskom basenu, specifična obeležja.
Dosadašnja iskustva u planiranju razvoja u područjima rudarskih basena veza za rešavanje specifičnih i složenih prostornih i razvojnih konflikta kao posledice permanentnih promena u prostoru u dužem vremenskom period kao i za sprovođenje revitalizacije i rekultivacije degradiranog zemljišta u toku i nakon završene eksploatacije, nameće potrebu uspostavljanja specifičnog integralnog, za neše uslove originalnog pristupa u planiranju razvoja i uređenju prostora.
U referatu je izveden zaključak da treba razvijati specifične pristupe prilikom izrade prostornih planova rudarskih basena i to:
-uređivanja prostora u zoni gde se eksploatacija planira;
-uređivanja radne sredine proizvodnih struktura, zone površinskih kopova i rudarsko-industrijski kopleks;
-izgradnje i uređivanja naselja za prihvatanje preseljenog stanovništva, izgradnju novih saobraćajnica, komunalnih, industrijskih i drugih objekata;
-rezeravacija prostora za uređenja koridora koji obezbeđuju saobraćajnu i infrastrukturnu povezanost unutar područja i u okruženju.

error: Content is protected !!