Srbija: Elementrane nepogode na PK “Drmno”

, Vesti

U radu „Elementarne nepogode na PK „Drmno” u julu, avgustu i septembru 2014”, autora Gorana Horvata, diplomiranog inženjera rudarstva TE- KO „Kostolac”, dat je hronološki prikaz poplava koje su zahvatile područje površinskog kopa „Drmno”, kao i prikaz sanacionih mera za otklanjanje posledica.

Elementarne nepogode, koje su pogodile ovaj kop 2014. godine, sa enormnim i do sada nezabeleženim kišnim padavinama iz maja, jula i septembra, ostaviće ogromne posledice na postrojenja i budžet kako Republike Srbije, tako i „Elektroprivrede Srbije”.

Stoga je potrebno sveobuhvatno sagledati situaciju, analizirati podatke, izvući zaključke i preduzeti korake, kako bi se u budućnosti predupredile ovakve pojave i sprečile slične neželjene situacije.

Površinski kop „Drmno” nalazi se na oko 10 km od Kostolca i oko 15 km od Požarevca, a u neposrednoj blizini reka Dunav i Mlava, što znatno otežava uslove rada, posebno zbog velikih priliva podzemnih voda.

Kako je u radu navedeno, projektovani kapacitet „Drmna” je devet miliona tona uglja godišnje.

Na ovom kopu trenutno je u radu 320 bunara, koji služe kao odbrana od podzemnih voda. Iz njih se ispumpava oko 857 l/s vode, odnosno, oko 75.000 m3 vode dnevno.

U ovaj kop se svakodnevno slije, kao podzemne vode, u vodosabirnike, oko 120 l/s vode ili 10.500 m3, što na mesečnom nivou iznosi oko 320-350.000 m3, odnosno oko 4.000.000 m3 godišnje. Ova voda se u kontinuitetu ispumpava van konture kopa.
U vreme kišovitih dana taj dotok se povećava na preko 140 l/s vode ili preko 12.000 m3 vode dnevno.
Vodosabirnik za prikupljanje površinskih i podzemnih voda dimenzionisan je na oko 70.000 m3.

Na dubinskoj etaži oko vodosabirnika postoji prostor koji može da primi još nešto više od 100.000 m3 vode. Iz vodosabirnika vodu ispumpavaju dve pumpe snage 315 kW, kapaciteta od oko 2×100 l/s ili oko 17.000 m3 dnevno.
U cilju saniranja posledica poplavnih talasa autor navodi da je potrebno po hitnom postupku ili interventnom pozajmicom obezbediti dodatne, nove ili remontovane pumpne agregate veće snage i visoke pogonske spremnosti sa sopstvenim cevovodima koji će omogućiti kontinuitet u ispumpavanju vode bez neplaniranih ispadanja.