Srbija: EPS ‘na radaru’ General Electrica

, Vesti

Kompanija General Electric predviđa da bi Elektroprivreda Srbije (EPS) u narednim godinama trebalo da modernizuje više od 2,5 GW svojih instaliranih kapaciteta u cilju ispunjavanja standarda Evropske unije o zaštiti životne sredine.

Gaetano Masara, direktor General Electrica za Balkan, kaže u razgovoru za eKapiju da bi sve zemlje Evrope trebalo da usklade svoje aktivnosti sa Direktivom EU o industrijskoj emisiji, što nameće određena ograničenja emitovanja otpadnih gasova iz dimnjaka iz velikih ložišta.

– Naša kompanija je svetski lider u proizvodnji energije tehnologijom ‘čistog uglja’, koja se efikasno uklapa u limite emisije definisane u Direktivi EU. Kada je reč o osavremenjivanju opreme, verujemo da je potrebna modernizacija mehanizacije i racionalizacija resursa u većini rudnika uglja i lignita na Zapadnom Balkanu, kako bi postali efikasniji i isplativiji i time obezbedili jeftinije izvore za konkurentniju proizvodnju električne energije – ističe Masara.

Diversifikacija izvora uslov za energetsku stabilnost

Prilikom posete grupe novinara iz bivše Jugoslavije elektrani RDK8 u Karlsrueu, predstavnici General Electrica, nemačke kompanije za proizvodnju električne energije EnBW i stručnjaci za energetiku diskutovali su o značaju i perspektivama fosilnih goriva i konkretno uglja kao energenta u narednom periodu.

Zaključak razgovora je i da je energetski miks neophodan da bi se zadovoljila rastuća tražnja u svetu. Fosilna goriva će zadržati više od 60% učešća i biće obavezna za stabilnost mreža, dok obnovljiva energija predstavlja najbrže rastući segment. Predviđanja na globalnom energetskom tržištu pokazuju da će do 2025. godine značajno porasti dodatni kapaciteti od uglja i nuklearne energije, a sa rezervama od blizu 900 milijardi tona, ugalj ostaje vitalni deo energetskog miksa, samodovoljno i pristupačno sredstvo za proizvodnju energije i obezbeđenje energetske sigurnosti.
Gaetano Masara – Većina zemalja Zapadnog Balkana u velikoj meri se oslanja na ugalj i ima domaće rezerve uglja i lignita za još dugi niz godina. Verujemo da je diversifikacija izvora energije potrebna kako bi se garantovala energetska stabilnost jedne zemlje. Međutim, da bi se proizvela konkurentna energija, države bi trebalo da se oslanjaju na interno dostupne i samim tim jeftinije izvore – objašnjava Gaetano Masara.

I Ante Ramljak, direktor kompanije Texo Management iz Zagreba i bivši savetnik hrvatskog ministra energetike, zagovara stav da svaka država mora da ima proizvodnju električne energije iz više izvora.

– Tu nije pitanje alternative, da li koristiti jedan ili drugi izvor, nego mislim da bi naprotiv trebalo da imaju, ako je moguće, i treću opciju. Ukoliko se držite samo jednog izvora doći ćete u problem u slučaju tržišnih poremećaja, jer nemate drugu mogućnost za snabdevanje. Zato je dobro imati zadovoljavajući energetski miks, i zbog cene – ukoliko pogledate odnos cene uglja i gasa u proteklih desetak godina, videćete da su u priličnoj korelaciji i da je u vreme rasta cene jednog energenta obično padala vrednost drugog – zaključuje Ramljak uz napomenu da ugalj uz primenu današnjih tehnologija nije ni približno toliki zagađivač kao ranije i da je definitivno kao energent jedna od prihvatljivih opcija o kojima treba razmišljati.

GE planira učešće na tenderu za remont TENT-a

Oba sagovornika eKapije saglasni su u stavu da usklađivanje sa Direktivom EU o emisiji gasova znači da bi zastarele elektrane na Balkanu, gde modernizacija ili nadogradnja nije opravdana odgovarajućim benefitima u pogledu efikasnosti i zaštite životne sredine, trebalo da budu dekomisionirane.

– Ostale termoelektrane, za koje postoji ekonomska i ekološka logika da se usklade sa relevantnim standardima emisije EU, trebalo bi da investiraju u primenljiva rešenja za kontrolu uticaja na okruženje kako bi smanjile emisiju otpadnih gasova u atmosferu – smatra Masara.

Masar navodi da je Elektroprivreda Srbije jedan od najvažnijih kupaca General Electrica u Srbiji i regionu i da GE planira učešće na tenderu za generalni remont TENT-a u Obrenovcu.

– Pomno pratimo sve aktivnosti EPS-a i učestvujemo u svim relevantnim projektima. Generalni remont, rekonstrukcija, popravke, nadogradnja i modernizacija svakako su na radaru GE, kada je reč o našim namerama da učestvujemo u projektima EPS-a – zaključuje Masara.

izvor: naslovi.net

error: Content is protected !!