Srbija: EPS raspisao dokumentaciju za izradu Nacrta izmena i dopune prostornog plana područja eksploatacije kolubarskog lignitnog basena

, Investitori

JP „Elektroprivreda Srbija“ raspisalo je konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga izrada „Nacrta izmena i dopune prostornog plana područja eksploatacije kolubarskog lignitnog basena – izrada dodatnih regulacionih rešenja u cilju uređenja vodotoka i zaštita kopova u sklopu otklanjanja posledica velikih poplava iz maja 2014. godine“ u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, u okviru izrade Izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije kolubarskog lignitnog basena potrebno je izraditi pravila uređenja i pravila građenja za prostornu celinu „Uređenje vodotoka i zaštita kopova u sklopu otklanjanja posledica velikih poplava iz maja 2014. godine“ kao i izveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja eksploatacije kolubarskog lignitnog basena na životnu sredinu.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 28. maja 2015. godine do 12 časova, a rok izvršenja usluge ne sme biti duži od 90 dana ili kraći od 30 dana.

Izvor; Energetski Portal Srbije

error: Content is protected !!