Srbija: Fond za životnu sredinu verovatno u septembru

, Vesti

Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović rekla je 17. juna da bi fond za životnu sredinu mogao da bude uspostavljen u septembru ove godine. Jedan od zahteva Evropske komisije ali i stručne javnosti jeste uspostavljanje mehanizma za finansiranje životne sredine u Srbiji, a to će se učiniti kroz uspostavljanje tog fonda. Ostvarivanje standarda u poglavlju 27 zahtevaće velike infrastrukturne projekte i velika ulaganja i u tom smislu će biti izazov za lokalne samouprave, rekla je Božović i kao najteži deo u usklađivanju izdvojila sektor voda i otpada.

“Imamo obećanja Ministarstva finansija da je realan rok za formiranje fonda septembar”, rekla je Stana Božović na skupu o uticaju procesa pristupanja EU na lokalne samouprave u Srbiji.

Prema njenim rečima, jedan od zahteva Evropske komisije Srbiji jeste da uspostavi sistem finansiranja životne sredine i čine se koraci na tom planu kroz uspostavljanje fonda za tu oblast.

Kako je navela, uspostavljanje i model fonda predviđeni su izmenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine, o upravljanju otpadom i o zaštiti prirode, o kojima uskoro predstoji javna rasprava.

Božović je rekla i da je u toku priprema “post-skrining” dokumenta za poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu a koji sadrži obaveze i rokove Srbije na tom planu.

Taj plan, nakon koga će se Evropska komisija izjasniti da li će se postavljati merila Srbijji za otvaranje poglavlja 27, treba da bude upućen Vladi Srbije do 1. jula a Evropskj komisiji do 15. jula.

Stana Božović je rekla da je Evropska komisija vrlo zadovoljna radom srpskog tima u procesu pregovora i da se može desiti da neće biti postavljena merila za otvaranje poglavlja 27.

“Kao što je ranije rekla šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević, može se desiti da budemo prva zemlja koja će bezuslovno otvoriti poglavlje 27”, kazala je Božović.

Ona je podsetila da je poglavlje 27 jedno od najtežih i najkomplikovanijih poglavlja u pregovorima i da će usklađivanje sa propisima EU u oblasti životne sredine podrazumevati velike infrastrukturne projekte na lokalu i “ogromna sredstva”.

Božović je rekla da je sistem infrastrukture na lokalu havarisan tako da Srbiju čeka veliki posao.

Ocenila je da će najveći izazov predstavljati rešavanje pitanja upravljanja i prečišćavanja voda i odlaganja i prerade otpada.

Izvor; Agencije

error: Content is protected !!