Srbija: Građani i dalje u velikim problemima zbog rudokopa Drmno

, NVO

Centar za ekologiju i održivi razvoj je saopštio da je pozvan od strane građana kako bi pomogao u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu, posle čega je sprovedena anketa u kojoj su se građani izjašnjavali o problemima sa kojima se suočavaju.

Naučnoistraživački rad prof. dr. Ksenije Petovar, pod nazivom “Anketa domaćinstava u naselju Drmno“, predstavljen je u Drmnu u petak.

Teme istraživanja bile su zdravstveno stanje građana i status imovine i promene u vrednosti imovine. Četiri od pet domaćinstava, oko 80%, ima jednog ili više članova sa hroničnim ili čestim oboljenjima, najčešće su u pitanju bolesti srca, visok pritisak, kao i oboljenja disajnih organa i plućne bolesti.

Kako se navodi, svi anketirani su saglasni da blizina kopa i druge aktivnosti „TE-TO Kostolac“ ima nesporni negativan uticaj na stanje zdravlja građana.

Takođe, ističe se da gotovo svi anketirani, izuzev dvoje, su naveli da trpe različite vrste negativnih uticaja i šteta koje na njihovu imovinu čine aktivnosti ovog privrednog subjekta. Najčešće se radi o pucanju kuća, što je posledica sleganja zemljišta, i to je proces, koji se po rečima sagovornika neprekidno ubrzava.

Skoro 80% sagovornika su rekli da im pucaju stambeni i drugi objekti, trotoari i druge betonske površine u dvorištima. Sagovornici ova pucanja povezuju sa razvojem i širenjem površinskog kopa „Drmno“.

Navodi se i da, imovina ne samo da gubi tržišnu vrednost, već ona postaje rizična za korišćenje, dakle gubi svoju upotrebnu vrednost.

“U našem selu ima 270 kuća. Napuklo je 268. Kako i ne bi kad 24 sata dnevno živimo u buci, prašini, vibracijama… Da li vam je potrebno još ilustracija? Prvo smo, naravno, pokušali da rešimo problem kroz nadležne institucije, kroz vladin sektor. Dogodilo se – ništa. Onda smo pozvali ljude iz nevladinog sektora, u želji da koliko-toliko sačuvamo zdravlje naše dece i vrednost naše imovine“, kaže za B92.net Slađan Perić, jedan od pokretača inicijative za iseljavanje iz Drmna.

CEKOR je u aprilu ove godine upozorio da je bager na otvorenom kopu “Veliki Crljeni“ stigao na manje od 100 metara od prvih kuća i pozvao je JP Elektroprivreda Srbije, Ministarstvo energetike, Ministarstvo životne sredine, kao i Evropsku banku za obnovu i razvoj da sačine plan raseljavanja za ceo region Kolubarskog i Kostolačkog ugljenog basena u skladu sa obavezama koje, prema kreditu za strukturne reforme, JP EPS ima po ugovoru sa EBRD.

Reagujući na angažovanje CEKOR, predsednici šest mesnih zajednica Drmno, Bradarac, Kličevac, Rečica, Babušinac i Maljurevac su naveli da se ta organizacija lažno predstavlja kao zaštitnik interesa građana i da manipuliše građanima, već da promoviše sebe i stiče značajnu materijalnu korist.

izvor: b92.net

error: Content is protected !!