Srbija: Integrisani sistem upravljanja kvalitetom

, Vesti

Na XI Međunarodnoj konferenciji o površinskoj eksploataciji „OMC 2014“, koja je održana na Zlatiboru, predstavljen je rad „Pozitivni efekti primjene integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u EFT-Rudnik i TE Stanari“, autora Mirjane Đurović i Miladina Trbića.
Autori u radu navode da EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari od kraja 2006. godine imaju implementiran integrisani sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu.
U radu su prikazani neki pozitivni efekti primene integrisanog sistema na procese proizvodnje otkrivke i uglja, kao i na proces zaštite životne sredine.
Implementirani integrisani sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu u EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari baziran je na dva modela: procesnom i ekološkom. Oba modela izgrađena su na bazi realnog sistema kompanije i primenjena su u praksi, tako da su u procesnom modelu definisani svi procesi na bazi kojih je definisan ekološki model u kojem su prikazani svi mogući uticaji u procesu proizvodnje Rudnika na ekosistem u njegovom okruženju.
Primena ovako postavljenog integrisanog sistema imala je značajan uticaj i efekte kako sa aspekta proizvodnih rezultata kompanije tako i sa aspekta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
Na bazi prikazanih rezultata može se zaključiti da je implementacija ali i dalji razvoj i unapređenje integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari imala pozitivan uticaj na ukupne rezultate u poslovanju rudnika i zaštiti životne sredine.
Ostvareni nivoi proizvodnje otkrivke i uglja u posmatranom periodu, uz istovremenu identifikaciju značajnih aspekata životne sredine i realizaciju planiranih ciljeva i programa za zaštitu, pokazatelji su opravdanosti uvođenja integrisanog sistema upravljanja.
T. Simić

error: Content is protected !!