Srbija: Jalovište u selu Majdan bezbedno

, Investitori

Brana jalovišta u selu Majdan, kraj Ibarske magistrale, jedna od tri najbezbednije u Srbiji, osim za rudnik i flotaciju “Rudnik” od velikog je značaja i za čitavu opštinu Gornji Milanovac, naročito u slučaju nepogoda, rekao je tehnički rukovodilac pogona flotacije Saša Janić.

U oknima rudnika, koji posluje na istoimenoj, najvećoj šumadijskoj planini, kopaju se rude bakra, olova i cinka, sa primesama srebra, koje se potom prerađuju kako bi se dobili koncentrati ovih metala.

Mesečno se preradi čak 22.000 tona rude, a nakon mlevenja rude i izdvajanja metala u pogonu flotacije, ostatak se odlaže u jalovište, koje pokriva jezero dužine 1.000, a širine 300 metara, površine 30 hektara.

Upravo brana, prema Janićevim rečima, zadržava jalovinu, a dobro osmišljen sistem omogućava prečišćavanje, čime su izbegnute ekološke štete.

Rudnik i flotacija “Rudnik” raspolažu i najsavremenijom laboratorijom u kojoj se redovno prate sve aktivnosti, kontroliše kvalitet iskopanih metala i nivo bezbednosti.

Rudnik ima 411 radnika, prosečna primanja rudara su oko 60.000 dinara i u njemu je uposleno 27 rudara iz Makedonije.

Izvor; Radio Televizija Kragujevac

error: Content is protected !!