Srbija: Mineko nastavlja ulaganja u rudnike

, Investitori

U dva aktivna rudnika olova i cinka u Srbiji Mineko limited postiže dobre rezultate i namerava i dalje da u njih ulaže jer postoje veliki neiskorišćeni resursi.

Direktor Mineko limiteda Bojan Popović je rekao da je ova britanska kompanija u Srbiji zbog izuzetnih rudarskih i geoloških potencijala.

“Mineko je firma koja ima veliko iskustvo u rudarstvu i trgovini obojenim metalima i naš je interes da investiramo u srpsko rudarstvo”, kazao je Popović.

Prilikom obilaska najvećeg rudnika olova i cinka u regionu, rudnika Sase kod Srebrenice, operativni direktor kompanije Mineko limited Dominik Roberts istakao je da su razlozi za prisustvo te britanske firme u Srbiji i u BiH, pored velikih rezervi rude, i dobro obrazovani radnici, kao i nastavak liberalizacije tržišta i rastuća politićka odlućnost za reforme tržišta.

“Od velikog je značaja što ovde imamo pristup veoma dobro obrazovanoj i motivisanoj radnoj snazi. Svi naši radnici u regionu su iz lokalnih zajednica u kojima su rudnici. Ne moramo da dovodimo radnike iz inostranstva, što bi nam značajno otežalo posao”, kazao je ; Roberts.

Prema rečima Popovića, Mineko je u Srbiji u 12 godina, koliko je prisutan, uložio više od 30 miliona evra u rudarske i istraživaćke radove.

“Učestvovali smo u privatizaciji rudnika Rudnik kod Gornjeg Milanovca. Ta privatizacija je ocenjena veoma uspešno”, kazao je Popović, podsećajući da su u nedavnoj studiji NALED-a i USAID uvrstili ovu transakciju u pet najboljih privatizacija ikada u Srbiji.

Na pitanje zašto je baš ta privatizacija bila uspešna, Popović je rekao da je rudarstvo zahtevna oblast sa dugoročnim ulaganjima, bez profita preko noći. Kazao je i da je dobra privatizacija Rudnika kod Gornjeg Milanovca, gde je pri preuzimanju 2004. bilo oko 250 radnika, dovela do novog zapošljavanja, pa sada tamo radi više od 400 ljudi.

Popović je ocenio da potencijali rudarstva u Srbiji nisu dovoljno iskorišteni iako se resursi dugo esploatišu. “Sa razvojem novih tehnologija stalno se otkrivaju nova nalazišta, postojeća se proširuju, pa je moguće nastaviti sa daljim iskorišćenjem tog prirodnog resursa”, kazao je on, navodeći da razvoj rudarstva kao privredne grane dovodi do upošljavanja velikog broja ljudi, kako direktno, tako i indirektno – kod dobavljaća, ili u sektoru usluga.

Trenutno, u rudnicima Mineka u Srbiji radi oko 800 ljudi, a u regionu ukupno oko 1.400. Sa otvaranejm rudnika u Bosilegradu, koje se oćekuje po zaršetku radova na infrstrukturi 2018. godine, trebalo bi da bude otvoreno još oko 250 radnih mesta.

Na pitanje da li je Mineko zainteresovan za rudnike na Kosovu, Popović je odgovorio da su tu još nerazjašnjena vlasnička pitanja, te da je o tome rano govoriti.

“Međutim, mi se aktivno trudimo da radimo sa tim rudnicima, da otkupljujemo njihovu godišnju proizvodnju. Nedavno smo na tenderu izabrani kao najbolji ponućaći, za koncentrate olova, zato što prepoznajemo interes proširenja svojih aktivnosti u celom regionu”, kazao je Popović.

Roberts, koji je geolog, podsetio je da su olovo i cink, na koje se koncentriše Mineko, globalno važni industrijski metali, od kojih se olovo najviše koristi za akumulatore za automobile, a cink za galvanizovanje čelika.

“Automobilska industrija nastavlja da stabilno raste širom sveta, posebno zbog rasta na Dalekom istoku. Dakle u celini, potražnja za oba metala, i olovom i cinkom, ima stabilan rast svake godine, a što je takoće važno za nas, rezerve cinka u svetu opadaju, a naredne godine biće zatvoreni neki od najvećih svetskih rudnika ovog metala”, naveo je Roberts, obrazlažući oćekivanja za rast cena olova i cinka u narednim godinama.

Prema rečima Robertsa, Mineko dosta ulaže u geološka istraživanja, u otkrivanje novih rezervi. Kao najveći rudnik od njihovih pet u regionu, on je istakao rudnik Sase u Republici Srpskoj. “U tom rudniku imamo šest miliona tona dokazanih rezervi, a to znaći 22 godine stabilnog rudarstva, ali to nije sve, jer rude ima za još 100 godina”, rekao je Roberts.

Dodao je i da se u svim rudnicima Mineka uvodi najsavremenija tehnologija.

“Profit smo uvek ulagali u rudnike ponovo, pa je naša kompanija likvidna. Preživeli smo ekonomsku krizu dok smo gledali mnoge naše konkurete, koji su ; zavisni od kredita, kako idu putem likvidacije. Konsolidovali smo našu poziciju i sada očekujemo period rasta kompanije u ovom regionu, u narednih tri do pet godina”, procenio je direktor operacija Mineko limided Dominik Roberts.

error: Content is protected !!