Srbija mnogo kasni sa reformama očuvanja životne sredine

, Vesti

Reforme u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji i dalje nisu prioritet. Otvaranje Poglavlja 27 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, koje za sobom povlači i sistemske reforme u toj oblasti, uprkos očekivanjima nije se dogodilo ove godine.

Odugovlačenje ovog procesa predstavlja ozbiljnu pretnju po budućnost i zdravlje građana. S druge strane, otvaranje Poglavlja 27 stimulisalo bi korenite promene nabolje u 10 ključnih oblasti: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode, upravljanje hemikalijama, buka, klimatske promene, šumarstvo i finansiranje zaštite životne sredine.

S ciljem da građani Srbije žive u zdravijoj životnoj sredini nastao je i trogodišnji program Mladih istraživača Srbije, “EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine”.

“Samo ime programa govori da način na koji funkcioniše priroda želimo da prenesemo na način na koji funkcioniše društvo. U stabilnim ekosistemima, svaka jedinka, bez obzira na to koliko je mala, ima svoju ulogu i svrhu. Kada svi akteri u društvu imaju ulogu u promenama, imamo mogućnost da izgradimo zdraviju životnu sredinu”, kaže direktorka Mladih istraživača Srbije, Tanja Petrović.

Sa svešću da je za reforme potreban angažman na svim nivoima, oblikovane su i aktivnosti programa “EKO-SISTEM”. Javnost ima priliku da se s programom upozna kroz kampanju “Spasimo svet – do tebe je!”, kojom se građani podstiču da samostalno ili udruženo iniciraju promene kroz pritisak na nadležne institucije – od lokalnog do republičkog nivoa. Nakon toga, program će obezbediti grantove za mreže udruženja građana koje će svojim projektima unaprediti stanje životne sredine, u skladu sa reformama predviđenim Poglavljem 27. Program “EKO-SISTEM” traje do 2022. godine i podržala ga je Švedska.

Izvor: noizz.rs