Srbija: Program aktivnosti u okviru projekta Timok

, Investitori

Teo Dechev, generalni direktor i predsednik Mundoro izrazio je zadovoljstvo partnerstvom sa JOGMEC, koje je najavljeno 7. marta, na unapređenju projekta Timok Sever u Srbiji. JOGMEC ima reputaciju kao dugoročni, strateški partner u globalnim mineralnim projektima. Ovo partnerstvo omogućava nam brži razvoj projekata i uštede novca za strateške akvizicije, rekao je Dechev.
Sa dovoljno gotovine i angažovanih sredstava u iznosu od milion dolara iz sporazuma sa JOGMEC, kompanija je dobro pozicionirana da nastavi sa unapređenjem projekta u Srbiji. Novac će najvećim delom biti iskorišćen za geofiziku i bušenje na tri lokacije – Železnik, Dubrava i Padina u periodu mart 2016 – mart 2017.
Radovi na terenu počeli su u martu 2016. sa geofizičkim programom u okviru licenci Železnik, Dubrava i Padina. Planirani program bušenja 3.000 metara planiran je u trećem kvartalu 2016. dok će reuzultati biti dostupni u četvrtom kvartalu.
Kompanija i dalje pregovara o potencijalnim zajedničkim ulaganjima za preostalih pet licenci u Srbiji: Borsko jezero, Savinac, Sumrakovac, Baćevica i Osnić.
JOGMEC je osnovan 2004. nakon spajanje Japan National Oil Corporation i Metal Mining Agency of Japan. Korporaciju kontroliše japansko Ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije i ima mandat da ulaže u razvoj mineralnih projekata širom sveta kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje prirodnim resursima za japansku industriju.
Mundoro je kompanija sa sedištem u Kanadi koja ulaže u mineralne projekte koji mogu da generišu buduće prihode.

error: Content is protected !!