Srbija; Nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju MHE “Pod gradom”

, Vesti

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je ovaj organ doneo rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat rekonstrukcije i dogradnje objekata MHE “Pod gradom” na reci Đetinji, instalisane snage 300 kW na teritoriji Grada Užica.

Nosilac projekta je JP Elektroprivreda Srbije, Sektor za ključne investicione projekte iz Beograda.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: energetskiportal