Srbija: Novembarska proizvodnja u Rudniku bakra Majdanpek

, Vesti

Poslednjih dana novembra mehanizacija premeštena sa Centralnog rudnog tela Severnog revira na Andezitski prst Južnog revira. – Raskriva se i “Istok”. – Proizvodeno oko hiljadu tona bakra u koncentratu uz prateće količine plemenitih metala
Novembarska proizvodnja u Rudniku bakra MajdanpekRBM. – Novembarsku proizvodnju u Rudniku bakra Majdanpek obeležilo je oko hiljadu tona bakra u koncentratu uz odgovarajuće količine plemenitih metala. To je postignuto uprkos neplaniranim teškoćama i velikim obavezama u izmeštanju infrastrukturnih objekata i premeštanju mehanizacije sa Severnog revira na Južni gde će se raditi narednih meseci.
Za 26 dana novembra ukupne iskopine dostigle su više od milion tona, pa je plan ispunjen sa 65 odsto, ali je količina otkopane rude tek za nekoliko procenata manja od plana.
–Na jalovini imamo veliki podbačaj zbog manjeg broja vozila u radu i čestih zastoja na Transportnom sistemu – Faza 1. Osim toga, vozilo se na dužim relacijama, što je direktno uticalo na rezultat – objašnjava Goran Repedžić, glavni poslovođa proizvodnje na Površinskom kopu.
Na površinskom kopu, na Fazi 1, bilo je problema sa bubnjevima i sređivanjem terena, sa pomeranjem odlagača zbog nedostatka pomoćne mehanizacije. Kada je reč o teškim vozilima, otklanjanje kvarova usporava nedostatak rezervnih delova, ali se ipak računa da bi do povećanja proizvodnje trebalo da dođe, jer se težište radova premešta na radilišta Južnog revira gde se smanjuju transportni putevi i za rudu i za jalovinu.

–Da bismo nastavili rad na Andezitskom prstu, prepumpavali smo vodu iz reke Pek. Uspeli smo i sada nastavljamo rad na rudi, iako smo završili predviđenu etapu poslova na Severnom reviru. “Marion 11” je već na “Istoku” odakle ćemo narednih meseci i godina uklanjati jalovinu sa ciljem da u predviđenom roku stignemo do rude – kaže Branislav Tomić, direktor Rudnika bakra Majdanpek. On navodi da je 26. novembra počelo premeštanje bagera “PC2” sa Severnog revira, na kojem je odrađeno i više od planiranog, ka Andezitskom prstu gde treba da se intenzivira raskrivanje i kopanje novog korita Peka.
Novembarska ruda sa Centralnog rudnog tela Severnog revira imala je povoljniji sadržaj bakra od rude sa Andezitskog prsta.

–Sva ruda koja je stigla sa površinskog kopa je i prerađena. Da nije bilo problema (malo na kopu, malo na drobljenju, sa trakama), što nismo mogli da sprečimo, novembar bi bio rekordan mesec ne samo u ovoj godini. Sadržaj plemenitih metala bio je nešto skromniji, ali ipak dovoljan za ostvarenje planskih obaveza. Kada je reč o tekućim poslovima, završavamo zamenu obloge na drobilici “HP6” koja se dobro pokazala, pa očekujemo još bolje efekte. Muči nas nedostatak rezervnih delova, ali kvarovi su popravljani samo zahvaljujući zaposlenima koji su bili dovoljno vešti da pronađu rešenje – navodi Jelena Đurić, upravnica Flotacije.
Novembarski učinak majdanpečkih flotera je na planiranom mesečnom nivou oko 1.000 tona bakra u koncentratu, uz prateće količine srebra i zlata, sa kvalitetom u zahtevanim granicama od oko 20 procenata koliko se u topionici bakra i traži. Zna se, međutim, da će ruda koja se u decembru iskopava, imati nešto manji sadržaj bakra i zlata od novembarskog.

izvor: kolektiv.co.rs

error: Content is protected !!