Srbija: Opštine nemaju “znanje” da čuvaju prirodu

, Vesti

Ministarstvo energetike tvrdi da su se lokalne samouprave same odrekle ovlašćenja u rudarstvu. Analizom efekata ustanovljeno je da je samo oko 20 odsto jedinica lokalne samouprave preuzelo vršenje poverenih delatnosti.
Prethodni zakon o rudarstvu pokazao je da opštine nisu mogle da odlučuju o dozvolama za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina – zbog kadrovskih i finansijskih problema.
Ovo za “Novosti” kažu u Ministarstvu energetike, nakon pisanja našeg lista o oduzimanju ingerencija lokalnim samoupravama novim aktom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Na pitanje zbog čega je lokalnim samoupravama oduzeto pravo da daju saglasnost na istraživanja i eksploataciju ruda na njihovoj teritoriji, iz Ministarstva trvde da opštine nisu nikada davale saglasnost na istraživanja i eksploataciju, već odobrenja.

– Opštine su prema zakonu iz 2011. godine imale poverenu delatnost izdavanja odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije samo za određene mineralne sirovine koje se koriste za dobijanje građevinskog materijala – kažu u ovom ministarstvu. – Analizom efekata ustanovljeno je da je samo oko 20 odsto jedinica lokalne samouprave preuzelo vršenje poverenih delatnosti, većina se izjasnila da je ne može obavljati jer nemaju kadrovske potencijale niti finansijske mogućnosti za vršenje istih delatnosti.

U ovoj ustanovi dodaju da je u oblasti inspekcijskog nadzora samo opština Aranđelovac imenovala jednog inspektora iz oblasti rudarstva, koji nikad nije stupio u kontakt sa nadležnim ministarstvom.

Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže da Zakon ne može da “veže ruke” lokalu zbog finansijskih problema.

– Zabrana zapošljavanja neće trajati zauvek, a Zakon se ne donosi samo za ovu ili narednu godinu – misli Savić. – Ne može nijedan rudarski inženjer da reši celokupan problem celog rudarski bitnog područja poput Užica ili Aranđelovca. Država i opštine moraju da stvore partnerski odnos, da privuku investicije, ali i sačuvaju životnu sredinu. Svako jednosmerno donošenje odluka je pogrešno.

Na pitanje zašto Zavod za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu spomenika kulture po novom zakonu više ne daju saglasnost na projekat istraživanja i eksploatacije ruda, u Ministarstvu objašnjavaju da se sada umesto toga izdaje akt:

– Saglasnost od Zavoda za zaštitu prirode i nadležnog Zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa daje se prilikom tehničkog prijema objekta odnosno prilikom dobijanja upotrebne dozvole.

izvor: novosti.rs

error: Content is protected !!