Srbija: Otpadne vode iz rudnika Lece se direktno ulivaju u potok

, Vesti

Rukovodstvo lokalne samouprave opštine Medveđa iniciralo je sastanak sa predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine, budući da neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine Republike Srbije i isključivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu.

Na teritoriji opštine Medveđa najveći problem je nedostatak postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, obzirom da se iz Rudnika zlata, olova i cinka „Lece“ otpadna voda direktno uliva u potok.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine uzeli su četiri uzorka sa različitih lokaliteta da se utvrdi koja je šteta na tim lokacijama. Plan za monitoring je zakonska obaveza koja se mora uraditi, a prioritet opštine Medveđa su rešavanje otpadnih voda, zemljišta i vazduha, rečeno je na sastanku.

 

Izvor: jugmedia.rs

 

error: Content is protected !!