Srbija: Ponovo razmatraju gradnju hidroelekrane na Brodarevu

, NVO

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije je nakon dvije i po godine opet pokrenulo postupak izdavanja dozvole Kanadskoj kompaniji REV za izgradnju hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2 blizu granice sa Crnom Gorom.

Upravni sud Srbije je ukinuo rješenje Ministarstva eneregetike, razvoja i životne sredine Srbije od 23. maja 2013. godine, kojim je data saglasnost na studiju o procjeni uticaja projekta izgradnje. O ponovnom pokretanju postupka, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije je obavijestilo javnost i preko svoga sajta ujedno zakazala i javnu raspravu za 4. mart u opštine Prijepolje.

Tim povodom, NVO “Euromost” je o tome obavijestila opštinu Bijelo Polje, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agenciju za zaštitu životne sredine i od njih zatražila odgovor, da li su upoznati i obavješteni od Srbije da je ponovo pokrenut postupak za izdavanje dozvole za izgradnju ovih hidroenergetskih objekata i šta planiraju da preduzmu.

U zahtjevu se podsjeća da su Srbija i Crna Gora strane ugovornice ESPOO konvencije, na osnovu koje su u obavezi da razmenjuju informacije i konsultacije u slučaju da neki prekogranični projekat može da izazove štetne i negativne posljedice po životnu sredinu druge države.

Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO) obavezuje strane ugovornice da pojedinačno ili zajednički preduzimaju sve pravne, administrativne ili druge mjere, koje proiističu iz konvencije u odnosu na predložene aktivnosti koje mogu izazvati značajne prekogranične uticaje, definiše postupke koje definišu postupke za procjenu uticaja na životnu sredinu, koji omogućavaju učešće javnosti i pripremu dokumentacije o procjeni uticaja na životnu sredinu.

izvor: vijesti.me

error: Content is protected !!