Srbija: Prirodna baština i eko-turizam Dinarskog luka pod pretnjom hidroenergetike

, NVO

Region Dinarskog luka bogata je izuzetnom biološkom raznovrsnošću i netaknutim rekama, zbog čega se ističe među ostalim zemljama Evrope. U to su se uverili novinari iz Velike Britanije, Češke, Mađarske, Srbije, Slovenije i Hrvatske, koje je svetska organizacija za zaštitu prirode WWF povela na medijsko putovanje koje je uključilo razgledanje reka Neretve i Tare, kao i Nacionalnog parka Sutjeska. U toku trodnevnog putovanja kroz Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, novinarima je predstavljen eko-turizam koji je pod velikom pretnjom od hidroenergetike.
Delta reke Neretve, gde su gastronomski i eko-turizam u velikom razvoju, ugrožena je planovima izgradnje hidroelektrana u gornjem slivu Neretve, takozvanim projektom „Gornji horizonti“. Ukoliko dođe do realizacije tog projekta, poljoprivreda i turizam mogli bi nestati u narednih 20 godina ugrožavajući sigurnost lokalnog stanovništva.

Reka Tara koja protiče kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, predstavlja središte eko-turističkih aktivnosti u našoj regiji, ugrožena je planovima izgradnje hidroelektrana na Drini. Kada bi se ti planovi ostvarili, došlo bi do potapanja jednog od najlepših kanjona u Evropi i stvaranja veštačkog jezera. Brojno lokalno stanovništvo zavisi od dolaska oko sto hiljada turista, koliko ih godišnje uživa u raftingu na Tari, koji će biti onemogućen ukoliko dođe do stvaranja akumulacijskog jezera. Podizanje nivoa reke Drine u Srbiji ugrozilo bi značajna područja za zaštitu biodiverziteta u donjem toku ove reke, kao i jedno od poslednjih gnezdilišta male čigre u ovom delu Evrope i jedino u našoj zemlji.

„Zaštićena područja u planinskim delovima Srbije, a pre svega parkovi prirode Golija i Stara planina, su ugroženi usled izgradnje velikog broja malih hidroelektrana. Male hidroelektrane direktno ugrožavaju rečne ekosisteme i živi svet u njima, a ujedno narušavaju i ukupnu očuvanost i atraktivnost prirodnih predela“, izjavila je ovim povodom Duška Dimović, direktorka WWF programa u Srbiji.

I u Nacionalnom parku Sutjeska, mestu od velikog kulturno-istorijskog značaja, postoje planovi za izgradnju serije malih hidroelektrana na rekama Hrčavka i Sutjeska. Izgradnja ovih projekata uništila bi reke koje su temelj izuzetne biološke raznovrsnosti Nacionalnog parka.

Potrebno je primeniti preporuke Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) za mudro i integralno upravljanje u slivu Dunava, a prvenstveno vodeće principe za razvoj hidroenergetskog potencijala u dunavskom slivu. U skladu sa time treba uspostaviti područja visoke ekološke vrednosti na kojima nije moguća izgradnja novih hidroelektrana, a na područjima sa najnižom ekološkom vrednošću izgraditi nove hidroelektrane sa minimalnim negativnim uticajem na prirodu.

izvor: wwf.rs

error: Content is protected !!