Srbija: Privatni partner obezbedio finansiranje izgradnje spalionice otpada u Vinči preko IFC, EBRD i OeEB – Šta još predviđa ugovor sa Beogradom?

, Vesti

Grad Beograd je krajem septembra 2017. zaključio ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa konzorcijumom Suez&I-Environment i DPN Beo čista energija za izgradnju fabrike za tretman komunalnog otpada u Vinči, a nedavno se u javnosti čulo da Evropska investiciona banka (EIB) ne želi da finansira izgradnju spalionice. Kako su iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda naveli za eKapiju, privatni partner je prošle godine obavestio grad da se EIB povukao iz finansiranja. Privatni partner je, kako navode, obezbedio finansiranje preko IFC, EBRD i OeEB, pa su ove godine zaključeni i ugovori.

– Čitav projekat finansira privatni partner i to je njegova ugovorna obaveza. Privatni partner je 2018. godine obavestio grad Beograd da se EIB povukao iz pregovora o finansiranju i da to neće uticati na finansiranje projekta, s obzirom na to da su pregovori sa drugim finansijskim institucijama istovremeno bili u toku – kažu iz Sekretarijata.

Iz Delegacije EU u Srbiji za naš portal su objasnili da je spaljivanje otpada dozvoljeno u izuzetnim slučajevima kada ne postoji drugo rešenje. Oni su naveli da bi Srbija, koja se priprema da u narednim mesecima izloži svoju pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, trebalo da teži ka usklađivanju sa pravnom regulativom EU i to kroz izradu realnih planova za upravljanje otpadom. Opširnije o tome šta je za EU sporno u projektu izgradnje spalionice u Vinči, čitajte u posebnoj vesti.

Ugovorom je, kako navode iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, predviđeno nekoliko obaveza privatnog partnera.

– Izgradnja kombinovanog postrojenja za tretman i proizvodnju energije iz otpada, koje će koristiti otpad kao obnovljivi izvor energije za proizvodnju električne i toplotne energije. Kapacitet postrojenja je 370.000 tona otpada godišnje, što se uklapa u sistem selekcije otpada grada Beograda, čije unapređenje je u toku. Otkup električne i toplotne energije vršiće se na osnovu ugovora o otkupu energije sa EPS-om i JKP Beogradske elektrane, a JKP Beogradske elektrane će otkupljenu toplotnu energiju koristiti u sistemu daljinskog grejanja grada Beograda – navode.

Takođe, obaveza privatnog parnera je i sanacija i rekultivacija postojeće deponije u Vinči, koja obuhvata mere na smanjenju postojećeg zagađenja životne sredine i sprečavanju nastanka novog zagađenja.

– Ove mere predviđaju, pre svega zatvaranje deponije, odnosno prestanak deponovanja komunalnog otpada, zatim dreniranje i izvlačenje procednih voda koje su se tokom višedecenijskog deponovanja otpada sakupljale u telu deponije, kao i postavljanje odgovarajućih cevi za sakupljanje gasa iz tela deponije, kako bi se sprečila mogućnost zapaljenja. Sakupljeni gas se koristi za proizvodnju energije. Zatvaranje i rekultivacija postojeće deponije podrazumeva prekrivanje deponije odgovarajućim nepropusnim materijalom, kako bi se sprečila dalja moguća zagađenja životne sredine. Preko tako zaštićene deponije, sadi se zelenilo, odnosno odgovarajući zasadi, koji će dopirineti da se slika postojeće nesanitarne deponije, zameniti novom, sa zelenilom i travom – kažu iz Sekretarijata.

Privatni partner je u obavezi i da izgradi novu sanitarnu deponiju, koja bi u svemu trebalo da prati propise EU u pogledu odlaganja otpada, kao i zaštite životne sredine.

– Svaka deponijska ćelija sadržaće odgovarajuće nepropusne slojeve, kojim će se sprečiti svaka vrsta kontaminacije i koje će se po ispunjenju kapaciteta zatvarati i prekrivati zasadima i zelenilom. Svaka deponijska ćelija će imati i drenažne kanale za odvod procednih voda, kao i degazacioni sistem za sakupljanje gasa – saopšteno je.

Kako navode iz Sekretarijata, privatni parner je u obavezi i da izgradi postrojenje za tretman građevinskog otpada, čiji kapacitet će biti minimun 100.000 tona godišnje, gde će se dovoziti građevinski otpad sa teritorije grada Beograda, koji u ovom momentu nema odgovorajući tretman. Proizvod koji nastane tretmanom građevinskog otpada dalje će se koristiti kao sirovina u građevinarstvu, između ostalog i za izgradnju puteva.

Ugovorom je, kako se navodi definisana i izgradnja postrojenja za tretman procednih voda u kome će se vršiti tretman kontaminirane vode sa deponije, a koja će nakon tretmana biti očišćena od svih zagađena i moći da se koriti kao tehnička voda, kao i postrojenja za sakupljanje i tretman deponijskog gasa, koji će potom biti korišćen za proizvodnju energije. Naime, poznato je da je stvaranje bio gasa sastavni deo procesa deponovanja otpada, i izgradnjom ovog postrojenja, sav gas će biti sakupljen i iskorišćen za proizvodnju energije.

Podsetimo, ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan rekao je da Evropska investiciona banka (EIB) nije odbila da finansira izgradnju spalionice u Beogradu, pošto taj projekat sa 30% finansira investicioni fond “Margarita”, čiji je EIB glavni suvlasnik i da spalionica neće koristiti otpad koji može da se reciklira.

– Potpuno je sve urađeno po standardima EU, spalionica će koristiti samo onaj otpad koji ne može da se ponovo preradi – rekao je Trivan novinarima posle potpisivanja Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti klimatskih promena sa italijanskim ministrom kopna i mora Serđom Kostijem.

Izvor: ekapija.com

 

error: Content is protected !!