Srbija: Regionalni skup o životnoj sredini na putu ka EU

, NVO

Strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ i Privredna komora Srbije (PKS), uz podršku Programa UN za životnu sredinu (UNEP), organizuju 11. regionalnu konferenciju Životna sredina ka Evropi EnE15 – ENV.net u petak, 5. juna, u 9.00 u PKS (Terazije 23, velika sala, 2. sprat). Tema konferencije je horizontalno zakonodavstvo u oblasti životne sredine u kontekstu integracija u EU.

Najavljeno je učešće visoke predstavnice UN u Srbiji Irene Vojačkove Solorano, predstavnika Delegacije EU u Srbiji Ričarda Maše, rukovodoca Grupe za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj u Kancelariji za evropske integracije Zorana Sretića i direktora Agencije za zaštitu životne sredine Srbije Filipa Radovića.

Horizontalna legislativa EU u oblasti životne sredine zadire u mnoge sektore i ne ograničava se samo na sektor životne sredine. Ima za cilj poboljšanje pravne regulative zemalja članica, kao i pospešivanje procesa donošenja odluka.

Brojna pitanja iz oblasti životne sredine zahtevaju horizontalni pristup, uključujući: učešće javnosti u procesu donošenja odluka iz oblasti životne sredine; uključivanje životne sredine u procese proizvodnje, planiranja i upravljanja; IPPC/IED Direktivu; odgovornost prema životnoj sredini; procenu uticaja na životnu sredinu; integrisanu politiku proizvoda; nove pristupe i standardizaciju i drugo.

Konferencija predstavlja događaj u okviru obeležavanja Svetskog dana životne sredine. Konferencija je uvršćena u zvanične događaje Evropske nedelje održivog razvoja (ESDW).

Takođe, konferencija je deo ENV.net procesa, koji je podržan od EU i predstavlja priliku za obrazovne i druge institucije, organizacije i pojedince da predstave svoja istraživanja i gledišta u vezi sa odabranom temom.

Izvor; Agencije

error: Content is protected !!