Srbija: Rekultivacija u „TE-KO Kostolac“ EPS

, Investitori

Uređenje 130 hektara. Radiće se i na biološkoj rekultivaciji degradiranih površina na kopu „Ćirikovac“.

U rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ ove godine planom je predviđeno uređenje skoro 130 hektara degradiranih površina. Nastaviće se formiranje eko-zaštitnog pojasa sela Drmno, koje se nalazi u neposrednoj blizini kopa „Drmno“. Na unutrašnjem odlagalištu, koje se nalazi na obodu sela, ove godine biće uređeno 96 hektara unutrašnjeg odlagališta. Na 50 hektara biće zasađeno 55.000 sadnica bagrema, a planirano je zatravljivanje i 46 hektara ravnih površina detelinom lucerkom. Na spoljnjem odlagalištu kopa „Drmno“ biće odrađena setva lucerke na površini od 10 hektara.
Pored degradiranih površina na lokalitetu kopa „Drmno“, radiće se i na biološkoj rekultivaciji degradiranih površina na kopu „Ćirikovac“, na kome je prestala proizvodnja uglja. Planirana je biološka rekultivacija na površini od 6,5 hektara, odnosno pošumljavanje prostora sa 7.150 stabala bagrema.
Ove godine radiće se intenzivno i na realizaciji plana gazdovanja šumama, koji proističe iz inoviranih planskih osnova gazdovanja šumama za 2016. godinu. To se odnosi na pošumljavanje prostora novim zasadima tamo gde nedostaju, uklanjanje korova na uređenim površinama, održavanje saobraćajnica i redovno održavanje i čuvanje mladih, ali i već formiranih šumskih prostora.

Ulaganja

Za rekultivaciju novih površina, redovno i investiciono održavanje uređenih prostora planirano je da se ove godine potroši oko 260 miliona dinara, i to za tehničku rekultivaciju 86 miliona dinara i isto toliko sredstava biće utrošeno za biološku rekultivaciju zemljišta. Za aktivnosti na gazdovanju šumama, koje proističu iz inovirane planske osnove gazovanje šumama, biće utrošeno 4,8 miliona dinara, a za tehničku i bilošku rekultivaciju, odnosno izgadnju eko-zaštitnog pojasa sela Drmno, biće izdvojeno 83 miliona dinara.

izvor: EPS Energija

error: Content is protected !!