Srbija: Rezervoir napreduje sa građevinskim dozvolama za svoje Hidroelektrane Brodarevo 1&2

, Investitori

Reservoir Capital Corps je na portal Marketwatch obavestio svoje investitore i zainteresovanu javnost o nastavku Projekta izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1&2. REV je informisao o nastavku napretka u dobijanju građevinskih dozvola za svoje Hidroenergetske projekte Brodarevo (“HE”). U poslednjih nekoliko nedelja, kompanija je obezbedila pozitivna mišljenja u vezi sa izdavanjem građevinskih dozvola od strane jednog broja ključnih državnih institucija, uključujući sledeća ključna dokumenta:

– Elektromreža Srbije (srpska državna kompanija za prenos električne energije) – mišljenje i uslovi za priključenje HE Brodarevo 1 na državnu mrežu za prenos;

– Elektromreža Srbije – mišljenje i uslovi za priključenje HE Brodarevo 2 na državnu mrežu za prenos;

– Srbijavode (srpska državna kompanija za vode) – mišljenje o tehničkoj dokumentaciji za izgradnju HE Brodarevo 1 i 2 na reci Limu;
– Srbijavode – mišljenje o tehničkoj dokumentaciji za preseljenje deonice autoputa M-21 između Mijoske i granice sa Crnom Gorom;
– Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i životne sredine – Odluka o zahtevima u vezi sa vodom, za izgradnju HE Brodarevo na Limu;
– Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i životne sredine – Rezolucija o zahtevima u vezi sa vodom, za preseljenje deonica autoputa M-21 između Mijoske i granice sa Crnom Gorom;
– Odeljenje za strategiju i razvoj srpskih železnica – tehnička uslovi za izgradnju HE Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu u zoni železničke zaštite (Beograd) -Resnik- Požega-Vrbnica-državna granica;
– Srpski Zavod za zaštitu prirode – Odluka o uslovima u vezi sa očuvanjem prirode u oblasti HE Brodarevo 1 i Brodarevo 2.

Milena Vidović, Predsednik i direktor Kompanije je prokomentarisala:’’ Zadovoljni smo našim nastavljenim napretkom i prezadovoljni smo podrškom države Srbije. Jedva čekamo zaključenje faze dobijanja građevinske dozvole i radujemo se što smo blizu mogućnosti da započnemo izgradnju.

O Reservoir-u
Reservoir je kompanija koja se bavi obnovljivim izvorima energije, i koja realizuje projekat hidroelektrane od 59,1 MW u Brodarevu na Limu, i geotermalni projekat Vranjska Banja, oba u južnoj Srbiji. Sporazumi zaključeni sa kompanijom Saxa Gres za razvoj novih poslova reciklaže i pretvaranja otpada u energiju u blizini Rima takođe obezbeđuje važan novi posao sa potencijalom rasta za kompaniju na dobro regulisanom italijanskom tržištu. Običnim akcijama Reservoir-a se trguje na kanadskoj berzi TSX Venture ( simbol ” REO ” ) i na frankfurtskoj i berlinskoj berzi ( simbol ” ROC ” ) .

error: Content is protected !!