Srbija: Rio Tinto, projekat Jadar

, Investitori

Na petoj Međunarodnoj Konferenciji o mineralnim resursima, koja ja održana 19. oktobra u hotelu Metropol, Ričard Stori, direktor Rio Tinto Srbija, predstavio je kompaniju i njene aktivnosti u Srbiji.

Strategiju kompanije Rio Tinto Minerals predstavlja investiranje u dugotrajne operacije, sa niskim troškovima i mogućnostima proširenja u najatraktivnijim industrijskim sektorima. Rio Tinto je lider u bezbednosti i održivom razvoju.

Govoreći o projektu Jadar, Stori je rekao da se oblast istraživanja nalazi u blizini efikasne infrastrukture. On je podetio da jadarit predstavlja jedinstven mineral koji sadrži litijum i borate, koji predstavljaju osnovu za moderna domaćinstva i komercijalne proizvode. Litijum je mineral korišćen u baterijama koje pokreću vozila, kompjutere, mobilne telefone i industrijske sisteme.

Do sada su u istraživanje uložena značajna sredstva, ukljućujući izgradnju pilot postrojenja. Studije pilot postrojenja koje se nalazi u Kaliforniji, SAD, koriste se kako bi se dokazao metod obrade jadarita i potencijalna veličina postrojenja koje će biti izgrađeno u Srbiji.

Od otkrića ležišta u dolini Jadra, prikupljeni su podaci i uzorci iz preko 200 bušotina i sprovedeno je više od 19.000 analiza, koje grade poverenje u održivost ovog projekta. Mineralizacija se odvija u tri sedimentna horizonta, koji su nazvani niža, srednja i gornja zona jadarita.

Ove godine sprovedena su hidrogeološka istraživanja i seizmičko 3D istraživanje, koje je startovalo 11. jula i završeno 15. septembra.

Kada su u pitanju socijalno-ekonomski i aspekti životne sredine, potrebno je razumeti implikacije srpskih pravnih zahteva i obezbediti punu usklađenost rasporeda dozvola sa ukupnim planovima projekta, razviti planove implementacije u pogledu harmonizacije Srbije sa EU i obezbediti ESIA u okviru razvoja studije i proseca projektovanja.

Stori je rekao da su tržišni segmenti u kojima će se najviše koristiti proizvodi kompanije Rio Tinto: energetska efikasnost, proizvodnja energije (energija vetra, biogoriva, solarna energija), razvoj gradova (izolacija, keramika, prezervacija drveta), zahtevi potrošača (LCD televizori, elektronika), konstrukcija kuća i poljoprivreda (bolji prinosi i kvalitet, priširenje u nove regione, na primer uzgajanje palminog drveta u Africi).

 

 

error: Content is protected !!