Srbija rudarstvo: Mineco otvara novi rudnik u Bosilegradu

, Vesti

On je dodao da je za izgradnju rudnika planirano još oko 15 miliona dolara i najavio da će ukupna investicija biti između 25 i 30 miliona dolara.

“Za ovaj prostor i ovo mesto to je sasvim solidna investicija i ona obezbeđuje pristojan razvoj”, istakao je
Vukajlović i podsetio da je firma “Bosil-metal” aktivna u Bosilegradu još od 2006.godine.

Prema njegovim rečima, intenzivna aktivnost na istraživanju ruda olova i cinka se obavlja od 2010. godine, kada je počelo prikupljanje dokumentacije, kao osnove za projektovanje geoloških istraživanja.

“Istraživanje je krenulo negde od 2011. godine rudarskim radovima i istražnim bušenjem. Na početku, rudnik je bio primoran da angažuje i izvođače radova, ali se protekle tri
godine uglavnom oslanja na svoju radnu snagu”, rekao je Vukajlović.

Istovremeno, pored istraživanja, stvaraju se uslovi i za otvaranje rudnika, rekao je Vukajlović i objasnio da to, uporedo sa istraživanjima, podrazumeva i obuku radne snage.

Namera je da se u budućoj proizvodnji oslanjamo na lokalnu radnu snagu koja je mnogo jeftinija, objasnio je Vukajlović, koji smatra da je praktičnije da se kadar i normalni uslovi za proizvodnju ovde stvaraju.

Ističući da su trenutno rudarsko-geološka istraživanja u završnoj fazi, Vukajlović je precizirao da je na prostoru Bosilegrada, odnosno Karavanice, od početka istraživanja urađeno više od 6.500 metara rudarskih radova i 11.500 metara istražnog bušenja.

Sa tom količinom istražnih radova, mi smo dokazali dovoljnu količinu rezervi i sada možemo normalno da radimo na projektnoj i tehničkoj dokumentaciji za izgradnju rudnika, rekao je Vukajlović.

Preliminarnim analizama dokazali smo da rezerve postoje, a time i da postoji opravdanost otvaranja rudnika, naglasio je Vukajlović i rekao da firma “Bosil-metal” u protekle dve godine intenzivno radi i na pripremi za uspešnu preradu rude, kako bi se dobio komercijalni koncentrat.

Po završetku geoloških istraživanja u martu naredne godine, počinje rad na dokumentacijim kojom će biti određeni obim radova, veličina rudarskog kapaciteta, broj radne snage i dinamika proizvodnje, najavio je Vukajlović.

“Bosil-metal” trenutno zapošljava 75 radnika koji se, uglavnom, bave istražnim radovima za buduću prozvodnju, koja će, kako Vukajlović procenjuje, biti između 200 i 250 hiljada tona godišnje i uposliće od 250 do 300 radnika.

“Natojaćemo da to bude lokalna radna snaga, a sve što bude nedostajalo, moraćemo da obezbedimo sa strane”, rekao je Vukajlović, koji ističe da bi pokretanje rudnika imalo veliki značaj za opštinu Bosilegrad.

Pored tih 250 do 300 radnika, koji bi radili, živeli i trošili sredstva na ovom prostoru, rudnik bi, prema njegovim rečima, mnogo značio i za trgovinu, ugostiteljstvo, saobraćaj, javni i uslužni sektor.

“Bićemo značajan potrošač i električne energije…uplaćivaće se porezi i doprinosi, plaćati rudnička renta, koja je sada na ukupan prihod od prodaje rude oko pet odsto”, rekao je Vukajlović i istakao da svaka opština koja ima rudnik može računati na pristojan razvoj.

I sadašnji sedmadesetak zaposlenih u “Bosil-metalu” mnogo znače za malu i siromašnu opštinu Bosilegrad, ocenio je Vukajlović i naglasio da su “svi iz opštine su zadovoljni, jer mi svake godine povećavamo broj radnika”.

“Očekujemo da će u narednom periodu to povećanje biti znatno veće nego do sada, tako da će i opštinske vlasti, ali i građani, biti još zadovoljniji našem prisustvom ovde”, istakao je Vukajlović.

Prema njegovim rečima, zaposlenima su obezbeđene pristojne plate, koje su “relativno dobre i mnogo veće, nego što su plate ostalih radnika u Bosilegradu”.

Vukajlović je napomenuo da je “Bosil-metal” u obavezi da isprojektuje rudnik i stvori sve uslove da se što je moguće manje naruši prirodna ravnoteža na prostorima gde radi.

Svi projekti i sva postrojenja biće izgrađena po evropskim standardima, najavio je Vukajlović i dodao da, u protivnom, neće biti dobijene dozvole za rad.

Zaštitićemo prirodnu sredinu maksimalno, zato što i mi tu živimo.

izvor: danas.rs

error: Content is protected !!