Srbija: Rudnik olova i cinka Veliki Majdan, vlasnistvo Mineco Ltd, premašio plan proizvodnje za 24%

, Investitori

Rudnik olova i cinka Veliki Majdan, čiji je većinski vlasnik britanska kompanija Mineco Ltd. i pored prekida u proizvodnji i preradi rude zbog poplava u maju prošle godine, premašio je godišnji plan proizvodnje količinekoncentrata olova i cinka za 24 odsto. Iako je iskopano oko 47. 000 tona rude, dobijeno je 2. 562 tona koncentrata olova i 3. 582 tona koncentrata cinka, čime je premašena planirana proizvodnja koncentrata olova za 16 odsto i cinka za 31 odsto.

Od kako je u ovom rudniku pokrenuta proizvodnja pre šest godina, konstantno se radi na osavremenjavanju mehanizacije i stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih. Samo u 2014. iz sredstava tekućih prihoda, uloženo je oko 335. 000 evra u obnavljanje rudničke i druge opreme i osnovna sredstva, a u ovoj godini za tu svrhu planira se dodatno ulaganje od oko pola miliona evra i zapošljavanje 40 novih radnika, pored 295 ljudi, koliko ih trenutno radi u rudniku.

Pored toga, rudnik Veliki Majdan u potpunosti ispunjava svoje obaveze, kako prema državi, u vidu plaćanja nakande za korišćenje mineralnih sirovina, tako i prema zaposlenima u pogledu redovnosti isplata zarada i naknada, posebno prema rudarima i drugim radnicima koji rade na poslovima za koje je predviđena naknada za beneficirani radni staž.

“Prošla godina je, uprkos tome što rudnik zbog poplava nije radio deset dana, bila više nego dobra. Premašili smo godišnji plan u proizvodnji koncentrata olova i cinka. To smo postigli zahvaljujući principima na kojima počiva naša poslovna filozofija: ulaganje u proizvodnju, najsavremeniju opremu i zaposlene” – izjavio je Zdravko Vitorović, zamenik generalnog direktora rudnika Veliki Majdan i dodao da rudnik poštuje zakone, ispunjava sve obaveze prema državi i neguje dobru saradnju sa zajednicom u kojoj posluje.

U okviru tradicionalno dobre saradnje sa lokalnom samopravom opštine Ljubovija, rudnik je u prošloj godini obezbedio bez naknade preko 2.500 m3 rudničke jalovine za potrebe sanacije lokalnih puteva na teritoriji opštine uništenih i oštećenih u vreme poplava maja 2014. Za sanaciju puteva korišćena je i rudnička mehanizacija. Svojim sredstvima i mehanizacijom rudnik je sanirao i osposobio lokalni put do zaseoka Veslinovići-Kolarica u dužini od oko 1,5 km i lokalni put do zaselaka Pavlovići-Gačevići u dužini od 1,3 kilometara.

U okviru pomoći mesnoj zajednici Selanac, rudnik Veliki Majdan je preko rudničkog dalekovoda tom naselju obezbedio snabdevanje električnom energijom, kao i korišćenje prolaza kroz krug rudnika do sanacije lokalnog puta oštećenog klizištem.

Za poslovnu 2015. godinu planirana je proizvodnja i prerada 51.700 tona rude u skladu sa proizvodno-preradnim kapacitetom rudnika, proširivanje obima istražnih radova u cilju obezbeđenja novih rudnih rezervi iza te potrebe otvaranje novih radnih mesta, dok je sa lokalnom samoupravom planirana saradnja na projektima koji se tiču unapređenja životnih uslova i zaštite životne sredine.

Rudnik Veliki Majdan posluje u okviru Mineco Grupe, čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja. Pored ovog rudnika, Mineco samostalno ili sa partnerima upravlja rudnikom olova i cinka Rudnik kod Gornjeg Milanovca, priprema za otvaranje rudnik olova i cinka Bosil-Metal kod Bosilegrada, dok u Bosni i Hercegovini sprovodi istražne radove u starom rudniku antimona kod Novog Goražda i u rudniku ceruzita kod Olova, a sa partnerom vodi rudnik olova i cinka Sase kod Srebrenice.

Mineco sa partnerima u Srbiji zapošljava oko 800 ljudi, a u Regionu više od 1300 ljudi.

error: Content is protected !!