Srbija traži partnera za 1 GV solarne baterije od 200 MV

, Vesti

Vlada Srbije traži strateškog partnera za razvoj najmanje pet foto naponskih elektrana sa kumulativnim kapacitetom od 1 GV/1,2 GVh i najmanje 200 MV/400 MVh baterije za skladištenje energije. Državna elektroprivreda Srbije (EPS) će posedovati i upravljati imovinom.

Vlada Srbije je u potrazi za strateškim partnerom za razvoj najmanje pet solarnih farmi komunalnog obima zajedno sa sistemima za skladištenje energije baterija u pokušaju da ubrza energetsku tranziciju zemlje i smanji oslanjanje na uvoz energije.

Od strateškog partnera se očekuje da razvije 1 GV/1,2 GVh solarne energije i najmanje 200 MV/400 MVh ko-lociranih sistema za skladištenje energije baterija. Prema odluci Vlade, državno komunalno preduzeće EPS biće vlasnik i investitor projekta.

Od partnera će se tražiti i odabir lokacija za izgradnju objekata, uz pripremu potrebne dokumentacije i nabavku opreme. Precizirano je da se koriste jednoosni tragači. Partner će upravljati solarnim elektranama i baterijama u periodu od dve godine i za to vreme će se očekivati da obezbedi obuku za O&M timu EPS-a. Nakon dvogodišnjeg perioda, objekti će biti u isključivom vlasništvu i upravljanju EPS-a, koji je ranije izneo planove za dekomisijaciju oko 1 GV termoelektrana u periodu 2025-35.

Solarni i baterijski objekti bi trebalo da budu isporučeni u roku od četiri do pet godina, dok će ugovor sa strateškim partnerom trajati od šest do sedam godina. Vlada je formirala radnu grupu za organizovanje tendera, izbor uspešnih ponuda i pregovore sa izabranim strateškim partnerom.

Prema podacima Udruženja obnovljivih izvora energije Srbije, u zemlji je instalirano oko 50 MV solarne energije. Međutim, ta cifra nije tačna, jer u ovoj fazi ne postoji zvanični registar. Srbija je u aprilu pustila svoju najveću solarnu elektranu, projekat DeLasol PV od 9,9 MV u Lapovu, u centralnoj Srbiji.
Srbija trenutno ima za cilj da rasporedi 8,3 GV PV do 2024. godine, prema nacrtu plana koji je vlada objavila prošle godine. Prema nacrtu, foto naponski projekti komunalnog obima mogli bi da se grade na 200.000 hektara zapuštenog poljoprivrednog zemljišta niske vrednosti koje bi moglo da ima 2 GV solarne energije.

U dokumentu se takođe navodi izgradnja oko 300 MV foto naponskih elektrana, u vrednosti od 200 miliona evra (219,6 miliona dolara) na zemljištu u vlasništvu EPS-a – pre svega na njegovim deponijama pepela. Većina solarnog kapaciteta predviđenog nacrtom za 2022-24. trebalo bi da dolazi od krovnih foto napona.

error: Content is protected !!