Srbija: Trend pada nivoa investicija u geološka istraživanja

, Vesti

Na petoj Međunarodnoj Konferenciji o mineralnim resursima, koja ja održana 19. oktobra u hotelu Metropol, Dragan Milošević, direktor kompanije Terragold, govorio je o trendu geoloških i rudarskih aktivnosti u Srbiji.

Kada su u pitanje pojave i ležišta mineralnih sirovina, Milošević je rekao da u Srbiji postoji više od 900 ležišta metaličnih mineralnih sirovina, više od 1.200 nemetaličnih mineralnih sirovina, više od 150 ugljeva i uljnih škriljaca i više od 270 ležišta nafte i gasa (ukupno više od 2.500).

Planirane investicije u geološka istraživanja u Srbiji beleže značajan pad u 2014. godini, na 25 miliona evra. U 2013. godini investirano je 44 miliona, a 2012. godine 46 miliona evra, što ujedno predstavlja najviši nivo investicija u Srbiji (analiziran je period od 2003.). Iste 2012. godine otvoren je i najveći broj novih rudnika (13).

Od 2012. beleži se gotovo desetostruki pad broja istraživanja metaličnih sirovina, sa 95 na svega 9 u 2015. Istovremeno, primetan je trend pada broja istraživanja nemetaličnih sirovina, sa 17 na 5.

Učešće rudarstva u BDP-u Srbije u prethodnih pet godina kreće se od 1,19 do 1,69%. Prošle godine udeo rudarstva u BDP-u iznosio je 1,65%.

 

 

error: Content is protected !!