Srbija tvrdi da sankcije protiv Rusije ometaju njen proces prijema u EU

, Investitori

Srbija smatra da sankcije EU protiv Rusije nepravedno utiču na zemlje kandidate i imaju negativan uticaj na pristupni proces, navodi se u dokumentu u koji je portal euroactiv imao uvid.
Srbija koja je kandidat od 2012. tvrdi da su njene kompanije u nepovoljnom položaju u odnosu na EU firme kada je reč o ruskim subjektima koje su na meti sankcija. Zemlje kandidate nisu obavezne da se usklade sa režimom sankcija ka Rusiji, ali su Crna Gora i Albanija usvojile sankcije.
Srbija je najviše pogođena sankcijama EU protiv Rusije, iako je Beograd odbio da ih sprovede.
Dokument je označen kao Vladin, iako njegovi autori rade za NIS, koji je u većinskom vlasništvu Gazproma, dok Vlada ima manjinski udeo.
Od uvođenja sankcija u avgustu i septembru 2014. sankcije utiču na NIS i dve srpske banke Sberbank i VTB Srbija, koje su ogranci ruskih banaka obuhvaćenim sankcijama.
U dokumentu se objašnjava da sankcije značajno utiču na mogućnost obezbeđivanja kredita i finansiranja NIS-a, što uzrokuje nepopravljivu štetu za kompaniju.
Drugi argument tvrdi da je destabilizacija srpske privrede u suprotnosti sa EU principima saradnje za postizanje reformi u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Dodatni argument je da Srbija neće uspeti da ispuni obaveze prema Energetskoj zajednici i u okviru procesa pristupanja.
Srbija predlaže da svaki izuzetak koji se odnosi na ogranke ruskih kompanija koje su registrovane u EU, treba da budu odobren i zavisnim kompanijama registrovanim u zemljama kandidatima.
U nedostatku takvog sporazuma, dokument predlaže da EU dozvoli određena specifična ovlašćenja državnim organima članica, kako bi se omogućilo da kompanije kao što je NIS prikupe sredstva na tržištima kapitala EU.
Evropska komisija je kratko prokomentarisala da odluke koje se tiču restirktivnih mera donose jednoglasno zemlje članice. To podrazumeva da zemlje kandidati nisu konsultovane u ovom procesu.

izvor: serbia-energy.eu

error: Content is protected !!