Srbija: U planu ulaganja u JP „Elektroprivreda Srbije“

, Investitori

Na jedanaestom Međunarodnom sajmu energetike koji se održava od 14. do 16. oktobra 2015. godine na Beogradskom sajmu predstavljeni su investicioni planovi JP „Elektroprivrede Srbije“.

Direktor sektora u Direkciji za strategiju EPS-a gospodin Aleksandar Jakovljević izjavio je da će EPS sprovesti obiman investicioni program u koji će biti uključene sve delatnosti ove kompanije (proizvodnja uglja, proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, obnovljivi izvori energije). Kako je istakao, cilj programa je da EPS postane uspešna i efikasna kompanija u celom regionu, ali da još uvek nije poznato koliko će ovaj poduhvat koštati.

Gospodin Jakovljević je podsetio da će uskoro početi izgradnja trećeg bloka termoelektrane „Kostolac“ snage 350MW, što će biti prvi energetski objekat izgrađen u Srbiji nakon 30 godina. Dodao je i da su u planu ulaganja u poboljšanje ekoloških performansi elektrana, ulaganja u elektrofiltere, sisteme za odsumporavanje kako bi se ispunili zahtevi Evropske unije. Prema njegovim rečima, planira se i proširenje ugljenokopa u Kostolcu i Kolubari, kao i izgradnja vetroparkova i solarnih elektrana.

On je dodao i da će u narednom periodu biti doneti novi strateški dokumenti koji će definisati sva potrebna ulaganja u JP „Elektroprivreda Srbije“.

izvor: energetskiportal.rs

error: Content is protected !!