Srbija: Uskladjivanje ekoloskih propisa sa EU do 2018

, Vesti

Zakonska regulativa u oblasti životne sredine u Srbiji trebalo bi da se uskladi sa evropskom do 2018. godine, izjavila je danas državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović, uz ocenu da je reč o veoma kompleksnoj oblasti koja zahteva konstatan rad i zalaganje da bi se dostigli svi ciljevi.

Božović je na Prvom namačko-srpskom “Forumu za reciklažu upravljanja otpadom” koji organizuje federalno Ministarstvo ekonomije i energetike Republike Nemačke rekla da je prioritet vlade dostizanje standarda EU i to ne samo kada je u pitanju prenošenje zakonodavstva, već i njegova
implementacija.

“To je jako zahtevna i kompleksna oblast, ali verujem da ćemo uspeti da dostignemo sve zadate ciljeve”, rekla je ona i podsetila da je Srbija tokom bilateralnog i eksplanatornog skrininga za Poglavlje 27 dobila pohvale.

Usklađivanje sa propisima u oblasti životne sredine predstavlja trećinu obaveza koje Srbija ima na putu ka EU, dodala je ona.

Moramo biti svesni gde se nalazimo, manje više su sve zemlje prošle kroz taj proces, rekla je Božović i dodala da se zakonska regulativa mora uskladiti sa evropskom do 2018. godine.

Kako je kazala, očekuje se da će do kraja meseca biti usvojena tri bitna zakona- Zakon o životnoj sredini, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o upravljanju otpadom.

“Znamo gde se nalazimo, šta smo nasledili i koji alati su nam potrebni. Moramo dati krila privredi i ekonomiji, moramo da životnu sredinu ostavimo zdravu budućim generacijama”, rekla je ona.

Božović je podsetila da oko 10.000 ljudi živi od sistema sakupljačke mreže i da će se u narednom periodu pažnja usmeriti na zaštitu marginalnih grupa koje se bave time.

Načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne stredine Radmila Šerović podsetila je da je Nacionalna strategija upravljanja otpadom usvojena 2003. godine, a da je njena revizija bila 2010. godine i da postioji mogućnost da se to čini na svakih pet godina.

Šerović je takođe ukazala da Srbiji sledi talas usklađivanja sa zakonodavstvom EU, unapređenje i uspostavljanje sistema za odlaganje otpada i unapređenje sistema za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Predstavnici Ministastva privrede i energetike SR Nemačke ukazali su da bi trebalo imati u vidu da je otpad resurs i da bi trebalo raditi na unapređenju sistema reciklaže, izbegavanju nastajanja otpada, kao i adekvatnom razdvajanju i pripremi za reciklažu.

izvor: tanjug

error: Content is protected !!