Srbija: Uticaj pomeranja floatacijske brane 2

, Vesti

Uticaj pomeranja floatacijske brane 2 na terasu budućeg kolektora kriveljske reke, testiran pomoću softvera phase v8.0.

Pomeranje nema velikog uticaja na naponska stanja

U ovom radu autori Dragan Ignjatović, Lidija Đurđevac Ignjatović I Milenko Ljubojev ističu da je potreba proširenja kapaciteta flotacijskog Polja I neophodna zbog povećanja kapaciteta flotacije Veliki Krivelj.

Postojeće flotacijsko jalovište postaje malo po kapacitetu da primi nove količine materijala. Iz tog razloga je potrebno naći tehničko tehnološko rešenje koje je prelazno i treba da omogući nesmetan rad flotacije Veliki Krivelj za period od 3 do 4 godine, zavisno od koncepta jalovišta koji se usvoji.
Hitno je potrebno pristupiti planiranju i izradi novog jalovišta kako bi se problem odlaganja jalovine dugoročno rešio, pogotovo što Kriveljska flotacija prerađuje preko 13 miliona tona rude godišnje. Razmatrane su mogućnosti za proširenje kapaciteta postojećeg jalovišta u dolini Kriveljske reke nizvodno od flotacije.

Od flotacije “Veliki Krivelj” do lokacije jalovišta transport jalovine se obavlja gravitacijski kroz betonski kanal dužine 9 km. Transport jalovine od betonskog kanala do peščanih brana jalovišta je takođe gravitacijski i obavlja se posredstvom kaskada.

Iz kaskada pulpa napaja hidrociklone smeštene na krunama peščanih brana u kojim se vrši razdvajanje na mulj I pesak.
Na osnovu dobijenih geomehaničkih podatakaiz ranijih istraživanja kao i predlog pomeranja postojeće brane2 radi povećanja kapaciteta flotacijskog polja I, pomoću softverskog paketa Phase2 izvršena je analiza uticaja flotacijske i stenske mase na novu trasu kolektora Kriveljske reke.
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da pomeranje flotacijske brane 2 nema velikog uticaja na naponska stanja koja se dešavaju baš na delu terena gde je lociran budući kolektor Kriveljske reke. I pored ovih rezultata potrebno je vršiti konstantni monitoring terena buduće trase kolektora Kriveljske reke, kao i pomeranje flotacijske brane 2.