Srbija: Uticaj rudarskog otpada na životnu sredinu

, Vesti

Stabilizacija i solidifikacija (S/S) su procesi u kojima se primenom fizičkih i hemijskih osobina cementnih veziva ili hemijskom transformacijom uz pomoć aditiva smanjuje mobilnost opasnih i štetnih supstanci iz otpada.

Najvažniji podatak u vezi ovog materijala je da je njegovo deponovanje bez predtretmana strogo zabranjeno. S-S su procesi koji obuhvataju širok spektar tehnologija koje su usko povezane sa hemijskim ili fizičkim procesima smanjenja potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu odlaganjem radioaktivnog, opasnog ili mešovitog otpada na zemlju, bez predtretmana.
Stabilizacija je proces pri kome se primenom hemijskih postupaka smanjuju karakteristike otpadnog materijala koje ga čine opasnim. Komponenta se transformiše u manje rastvorni oblik, koji je manje toksičan.
Solidifikacija je proces kojim se opasni otpad primenom aditiva transformiše u otpadni materijal koji je bez ikakve opasnosti po životnu sredinu.
Procesi (S/S) ne primenjuju se na otpadne materijale sa sadržajem poluisparljivih i lako isparljivih organskih komponenti. Osnovni razlog je to što prilikom procesa (S/S) može doći do oslobadjanja toplotne energije, čime bi se povećao uticaj opasnog otpada na životnu sredinu emisijom opasnih i štetnih komponenti u vazduh.