Srbija; Zahtev Opštini za izradu Plana pošumljavanja

, Vesti

U prigodu Dana šuma, Ekološki pokret Vrbasa uputio je Zahtev predsedniku Opštine Vrbas, Milanu Glušcu, za pokretanje postupka izrade Plana pošumljavanja i ozelenjavanja Opštine Vrbas. Pošumljavanje i ozelenjavanje je najbolja prevencije rizika u borbi protiv klimatskih promena, naročito u “ogoljenoj lokalnoj sredini” poput naše sa jedva 1% pošumljenosti. U nastavku objavljujemo integralni Zahtev.

Poštovani!

Zahtevamo hitno donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana pošumljavanja i ozelenjavanja Opštine Vrbas.

Obrazloženje:

Opština Vrbas spada u grupu opština u Vojvodini koja ima jedva 1% pošumljenosti. Povećanje površina i produktivnosti šuma jedan je od osnovnih ciljeva Zakona o šumama, Strategiji razvoja šumarstva RS, kao i brojnih drugih strateških dokumenata.

Podsećamo Vas da Plan pošumljavanja moramo doneti i prilagoditi mogućim projekcijama promene klime, jer će šume posađene danas živeti u izmenjenim klimatskim uslovima u narednim decenijama, a skladno potpisanom Pariskom sporazumu o promeni klime, 2015. godine.. Jedan od najvećih izazova u budućnosti biće sve učestaliji ekstremni vremenski događaji (poplave, suše, vejavice i smetovi, talasi vrućine, ekstremno visoke i niske temperature). Ovo će zahtevati primenu novih dostignuća tehnike sadnje i nege sadnica nakon sadnje, izbor vrsta i porekla reproduktivnog materijala. Bez novih šumskih zasada naš lokal je brisani prostor i otvoreni poligon za klimatske turbulencije, koje će bez sumnje donositi izuzetne bezbednosne rizike.

Stoga smo svesni da potreban kvalitet planskog dokumenta može dostići samo stručna ustanova, koja ima inerdisciplinarni pristup i višegodišnje iskustvo na terenu (poput Šumarskog fakulteta iz Beograda).

Bez planskog dokumenta teško je doći do besplatnog a kvalitetnog sadnog materijala dostupnog preko pokrajinskih, republičkih i međunarodnih fondova, a imajući u vidu da lokalni budžet već dugo godina nije razvojni!

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i hitnost izrade Plana pošumljavanja i ozelenjavanja Opštine Vrbas, kao jednog od strateških poslova u očuvanju života kakvog poznajemo!

Srdačan pozdrav!

Ova aktivnost deo je Projekta “Osnaživanje odgovornosti i obaveza za bolju životnu sredinu”, koji se realizujemo uz podršku programa CSOnnect, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Izvor: ekovrbas.net

error: Content is protected !!