Srbija: Zašto se ne ispituje zagađenje Lupnjače i Morave?

, Vesti

Čitaoci ozonpress-a su obavestili i poslali slike na kojima se vidi ponovno zagađenje reke Lupnjače i Zapadne Morave. Kao medij koji želi da informiše javnost o mogućim opasnostima po zdravlje, obajvili su tekst, a šef odeljenja za higijenu i humanu ekologiju dr Vesna Šumanov izjavila je: “Uzorokovanje i analiza vode iz Lupnjače i Zapadne Morave nije vršena jer nije bilo zahteva od Grada, inspekcijskih službi, nismo imali prijavu građana da je došlo do zagađenja.“

Prihvatajući činjenicu da odgovorni u Zavodu za javno zdravlje Čačak ne mogu da „jure“ zagađenje, kao i da funkcioneri grada od silnih obaveza promovisanja „Budućnosti Srbije“ nisu videli zagađenje, ostaje ipak činjenica da je dr Šumanov, dajući izjavu za medije o tome da u Zavodu nisu imali informaciju o zagađenju, od tog trenutka kad su je novinari pitali stekla saznanje da zagađenja ima.

Ako ste šef odeljenja kome je struka da „evidentira, prikuplja i analizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa predlogom mera za unapređenje stanja“ – šta vam je obaveza kada dobijete informaciju o zagađenju?

Savesno i moralno odgovorni ljudi bi obavestili sve institucije koje su nadležne i direktno povezane sa nastalom situacijom (republički inspektor, pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne sredine, gradonačelnik…) i svi zajedno bi radili po propisanoj proceduri na rešavanju problema i na zaštiti zdravlja ljudi. I što je najmanje važno, odredilo bi se ko će uzorkovanje i analizu platiti.

Savesni i moralno odgovorni ljudi u Zavodu za javno zdravlje i gradskoj vlasti ne bi dovodili u pitanje da li uzorkovanje treba ili ne treba da se radi, jer im je obaveza da „pripremaju, planiraju i realizuju programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine“.

Da li su išta od toga učinili, postavljaće se pitanja u narednim danima.

Na sajtu Zavoda do pre par meseci smo imali jasnu i preciznu informaciju o tome šta je Zavod evidentirao, sa jasnim rezultatima i jasnim preporukama. Danas jedva šture informacije koje ne daju bitne informacije građanima o stanju reka.

Sajt grada Čačka, koji se bavi zaštitom životne sredine i koji je finansiran i napravljen da bi obaveštavao javnost o ekološkim parametrima u gradu, rezultate ispitivanja površinskih voda poslednji put su objavljeni u maju mesecu ove godine.

Iako često kažemo da nas ništa više ne može iznenaditi, naprednjačka vlast nam uvek dokaže suprotno.

Posle niza bezuspešnih pokušaja da na neki način prividno dobiju korektne rezultate površinskih voda, bez evidentiranog zagađenja pribegli su novoj metodi: zagađenje se nije dogodilo ako nije ni mereno.

Ali iznenađuje to što očekuju od građana i nas u medijima da ćutimo dok nas truju.

Izvor: ozonpress.net

error: Content is protected !!