Srbija, Zijin Mining traži ekološku dozvolu za eksploataciju bakra kod Bora

, Vesti

Kompanija Srbija Zijin Mining podnela je krajem juna Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za donošenje odluke o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rude sa ležišta bakra i zlata Čukaru Peki (Gornja zona 2).

Ležište bakra i zlata Čukaru Peki, Gornja zona Rudna tela 1 i 2 nalazi se u blizini sela Brestovac kod Bora, prenosi eKapija. Predmet zahteva je podzemna eksploatacija rude bakra, kapaciteta 5.000 tona dnevno, odnosno 1,65 miliona tona godišnje.

Iskopavanje će se vršiti na osnovu Elaborata o resursima i rezervama bakra i zlata u ležištu gornje zone Čukaru Peki (rudna tela 1 i 2), koji je prošlog leta izradio Institut za rudarstvo i metalurgiju, a prema koje u rudnom telu 2 u gornjoj zoni nalaze bilansne rezerve od 15.585.343 tone vlažne rude.

Projektom je predviđeno iskopavanje ležišta do nivoa k-380 metara (m), odnosno do dubine od oko 7.600 m.

Svi rudarski procesi će se zasnivati na Glavnom rudarskom projektu za eksploataciju rude sa ležišta bakra i zlata Čukaru Peki, gornja zona, koji je takođe izradio Rudarsko-metalurški institut, 2021. godine.

U dokumentu se napominje i da investitor planira da deponuje rudu bakra na postojećem jalovištu, gde će biti podignuta kako bi se omogućilo odlaganje 1,95 miliona kubnih metara (m3) rude i 500.000 m3 jalovine.

Kao razlog za ovakvo rešenje navodi se da je kapacitet flotacije manji od rudarskog kapaciteta jame, te će se zbog toga ruda bakra deponovati na pomenutoj deponiji dok se ne izgradi nova flotacija, koja će kasnije koristiti deponovane rude, koja je planirana za 2026. godinu.

error: Content is protected !!