Srpske termoelektrane na ugalj “Nikola Tesla” među 10 najvećih zagađivača na svetu

, Vesti

U izveštaj koji su objavili Centar za istraživanje energije i čistog vazduha CREA i “Grinpis” navedeno je da su elektrane na ugalj primarni izvor emisije sumpor-dioksida u Indiji, Kini, Južnoj Africi, Truskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kazakstanum, Ukrajini, Australiji, Rusiji, Srbiji i Bugarskoj.

Ovaj izveštaj CREA i organizacije “Grinpis” pokazuje da su se Termoelektrane “Nikola Tesla” našle na devetom mestu na listi najvećih zagađivača sumpor-dioksidom na svetu, dok se Srbija sveukupno našla na 18. Mestu.

Iznad Srbije nije ni jedna zemlja Evropske unije, a među 25 zemalja koje su označene kao najveći emiteri sumpor-dioksida u vazduh, od zemalja članica EU, našla se samo Bugarska.

Veći zagađivači nalaze se jedino u Južnoj Africi, Indiji i Turskoj.

Zagađenje posledica nepoštovanja poropisa

 

Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), kaže da ovakvi rezultati nisu iznenađujući.

“‘Nikola Tesla’ emituje nekoliko puta više sumpor-dioksida nego što mu je dozvoljeno. To je staro postrojenje koje nema uređaje za odsumporavanje dimnih gasova koji su u EU obavezni i naravno da jeste jedan od najvećih zagađivača”, kaže Popović za Nova.rs.

Činjenicu da se TE “Kostolac” nalazi na 44. mestu, daleko iza “Nikole Tesle” objašnjava time što “Kostolac” ima manje kapacitete, ne i aktivne filtere za odsumporavanje.

Podseća da EU od 2001. godine ima Direktivu o velikim ložištima sa kojom je uvela obavezu smanjenja sumpor-dioksida, azotinih oksida i praškastih materija, da bi 2010. usvojila Direktivu o industrijskim emisijama kojom je uvela još striktnija pravila za ove emisje.

“Dakle, EU je zakonskom direktivom uspela da smanji emisije, pre svega iz termoelektrana. Među zemljama koje lošije stoje od Srbije, nema ni jedne na koju se odnosi Direktiva EU”, kaže direktor RERI.

Ponavlja da se i Srbija obavezala da poštuje pomenute propise EU, ali da kod nas “ne postoji vladavina prava i da EPS ne poštuje zakone”.

Sumpor dioksid – nevidljivi ubica

 

Sumpor-dioksid (SO2) je bezbojni zagađivač vazduha nevidljiv ljudskim okom, široko rasprostranjen i štetan po ljudsko zdravlje.

Udisanje sumpor-dioksida povećava zdravstvene rizike, koji se odnose na bolesti srca, astmu, kancer pluća i prevremenu smrt, navedeno je u izveštaju koji su objavili CREA i “Grinpis”.

Izvor: nova.rs

 

 

 

error: Content is protected !!