Tehnička komora Grčke zalaže se za nastavak korišćenja savremenih elektrana na lignit

, Vesti
Tehnička komora Grčke (TEE), zalaže se za nastavak korišćenja savremenih elektrana na lignit, uprkos odluci vlade Grčke o povlačenju lignita. Kao argument iz TEE poručuju da bi učešće lignita u energerskom miksu narednih nekoliko godina značilo sigurnost u snabdevanju dovoljnom količinom električne energije i obezbeđivanje strateških rezervi zemlje.
Učešće lignita u energerskom miksu sa 10 do 12 procenata narednih nekoliko godina bi značilo sigurnost u snabdevanju dovoljnom količinom električne energije i obezbedilo strateške reserve zemlje, poručuju iz Tehnička komora Grčke (TEE). TEE se zalaže za nastavak korišćenja savremenih elektrana na lignit, i protiv je izbacivanja lignita iz energetskog miksa.

Uprava Komore je zvanično usvojila ovaj stav internim glasanjem. Njihov naučni odbor, sastavljen od inženjera metalurgije, izrazio je snažnu zabrinutost zbog odluke vlade da prerano prekine proizvodnju električne energije iz lignita, kao deo plana za dekarbonizaciju zemlje.

Naučni komitet TEE je istakao da je o odluci o povlačenju lignita, trebala da prethodi opsežna javna rasprava. Trebalo je uraditi i detaljnu studiju. Ova odluka je od izuzetnog strateškog značaja za Grčku.

(Ne)pravična tranzicija

Odobreni master plan za povlačenje lignite su odbacile regionalne vlasti u dva grčka regiona zavisna od lignite. To su zapadna Makedonija, na severu, i Megalopoli na Peloponezu. Odbor je kao razloge za odbijanje naveo to što predlozi koje su prosledile lokalne vlasti i građani nisu razmatrani. O njima nije raspravljano.

Prošlo je ukupno 19 meseci i više od 2.500 radnih mesta je izgubljeno od vladine odluke o prevremenom povlačenju elektrana na lignit u dve oblasti. Međutim, odbor je naglasio da master planu administracije za pravičnu tranziciju i dalje nedostaje transparentnost. Cilj ovog plana je restrukturiranje lokalnih ekonomija, zavisnih od lignite.

Fondovi EU se istopili

Fondovi EU, koji su stavljeni na raspolaganje za restrukturiranje dve ekonomije zavisne od lignita, su nedovoljni za pravilnu i poštenu tranziciju, dodala je Komora.

Ovi fondovi iznose nešto više od 700 miliona evra. To je znatno su ispod iznosa od pet milijardi evra, koji je prvobitno najavljen iz Brisela.

Izvor: Energija Balkana

error: Content is protected !!