FBiH: Prolongiran početak komercijalnog rada u termoelektrani Stanari

, Vesti

Iako su za juni najavljivali početak komercijalnog rada Termoelektrane Stanari. EFT Grupe su nam kazali kako su se u dogovoru sa izvođačem radova.

Odlučili da je proces testiranja potrebno izvršiti na maksimalnim opterećenjima opreme uz višestruko ponavljanje svih koraka.

Početak komercijalnog rada prolongiran.

Testiranja

– Odlučili smo se na ovaj korak jer optimizacija rada cijelog tehnološkog procesa zahtijeva maksimalno precizna mašinska i elektrotestiranja kompletne opreme i svih dijelova sistema.

Sredinom maja dobili smo dozvolu za probni rad i privremenu upotrebu na godinu TE Stanari. Instalisane snage 300 megavata, sa objektima koji čine tehničku i funkcionalnu cjelinu.

Testiranje novog industrijskog postrojenja za proizvodnju struje je zahtjevan proces koji se sastoji iz nekoliko faza.

Dozvola pokriva isporuke energije u punom kapacitetu uz istovremeno završno funkcionalno testiranje. Optimizaciju rada bloka u fazi probnog rada.

Kazali su nam iz pres-službe EFT Rudnika i TE Stanari.

EFT je doveo Kineze u Stanare kako bi domaćim inžinjerima pomogli u obuci, a oni su i dalje na gradilištu, gdje zajedno sa domaćim radnicima provode sva testiranja opreme. Podešavanje tehnoloških procesa u termoelektrani.

Trenutno je u rudniku i termoelektrani zaposleno 680 radnika.

Nakon završetka svih aktivnosti, očekuje se da će RiTE Stanari zapošljavati oko 950 radnika.

Proteklih nekoliko mjeseci EFT je u Stanarima radio na pripremi novih okolišnih projekata u saradnji sa Opštinom Stanari.

Na zahtjev Opštine započeli su projekt zaštite od poplava.

Regulaciju toka rijeke Ostružnje, čime će riješiti decenijski problem plavljenja opštine.

Projekti

– EFT ostaje posvećen potencijalima energetskog sektora BiH. Strategija je da nađemo pravog strateškog partnera koji dijeli našu viziju da se u BiH može sagraditi još velikih i profitabilnih investicija i da sa njima razvijemo više energetskih objekata odjednom, kazali su.

izvor: oslobodjenje.ba