Turistički sektor neophodan u donošenju odluka vezanih uz upravljanje zaštićenim područjima

, Vesti

Trodnevna međunarodna konferencija o zaštićenim područjima i održivom turizmu, u organizaciji svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF, završena je uz zaključak da smo svi mi gosti prirode te se u skladu s time trebamo i ponašati. A upravo je to nešto što se rijetko događa i na čemu trebamo poraditi kako bi očuvali prekrasnu prirodu koja nas okružuje, sva naša zaštićena i Natura 2000 područja i kako bi lokalne zajednice imale koristi od takvog suživota s prirodom.

„Turistički sektor bi trebao prepoznati sve vrijednosti pojedinog zaštićenog područja te kao partner sudjelovati u upravljanju turizmom kao i u praćenju utjecaja turističkih aktivnosti, posebno posjećivanja u samom području“, istaknula je Andrea Štefan iz WWF Adrije prezentirajući rezultate rada u grupama u kojima je sudjelovalo gotovo 80 sudionika ove konferencije koji su stigli iz osam zemalja.

Jedan od načina kako pratiti jesu li turističke aktivnosti održive je korištenje postojećih europskih oznaka kvalitete, u koje je potrebno integrirati prirodne vrijednosti. Predstavnici turističkog sektora trebali bi biti partneri i u novim velikim temama kao što su klimatske promjene, ali i sudjelovati u kreiranju budžeta za zaštićena područja, zaključuju sudionici konferencije.

„Zaštićena područja morala bi surađivati sa svim dionicima kako bi postigli održivost za svoje područje. Dionicima bi se trebalo omogućiti i sudjelovanje u donošenju odluka, što je nemoguće ostvariti bez podrške s vrha. No jedino tako mogu sudjelovali u stvaranju lokalnih gospodarstava, što je svima neophodno“, zaključuje Štefan, dodajući da se kroz kreiranje turističkih ponuda mogu ostvariti i ciljevi edukacije i interpretacije zaštićenih područja.

Jednoglasni zaključak konferencije je da je neophodno da u svakom zaštićenom području postoji osoba koja zna uspostaviti odnose s lokalnom zajednicom te ih održavati, a za izgradnju međusobnog povjerenja potrebno je vrijeme.

Konferencija o zaštićenim područjima i održivom turizmu organizirana je u okviru projekta ˝Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode – CEETO˝ koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar programa Interreg Srednja Europa.

Izvor: wwfadria.org

error: Content is protected !!