Turska: EBRD obezbeđuje 180 mln dolara za projekte obnovljive energije

, Investitori

Evropa će proširiti finansijsku podršku turskom sektoru obnovljive energije kroz dodatne pozajmice iz programa finansijske podrške za održivu energiju. Putem ovog pograma, EBRD je do sada finansirala 42 projekta srednje veličine, čime je u turskom sektoru energetike dodato 700 MW novih kapaciteta.

Evropska banka za obnovu i razvoj će obezbediti 180 miliona dolara za dve turske banke, kojima će se finansirati projekti obnovljive energije koji su razvijeni od strane privatnog sektora. Sredstva će biti obezbeđena putem banaka Garanti Bank i Yapi ve Kredi Bankasi. Za podnosioce projekata, biće obezbeđena sredstva u visini od 10 do 40 miliona evra.

Gotovu polovinu ukupnog portfolia EBRD-a u Turskoj čini obnovljiva energije. Od 2009. EBRD je investirala 2,2 milijare evra u 60 takvih projekata, uključujući dve najveće vetroelektrane i nedavno izgrađenu najveću geotermlalnu elektranu u zemlji.

Turska je ranije ove godine objavila Akcioni plan za obnovljive izvore, koji predviđa značajno povećanje kapaciteta obnovljive energije – 34 GW iz hidroenergije, 20 GW iz energije vetra, 5 GW iz solarne energije i po 1 GW iz geotermalne i energije biomase.

error: Content is protected !!