U Hrvatskoj u tijeku javna rasprava o eko-studiji za NE Paks 2

, Vesti

Od 17. rujna do 15. studenog otvorena je u Hrvatskoj prekogranična javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za gradnju nove nuklearne elektrane u Mađarskoj snage 2400 MW na lokaciji NE Paks. 2014. Vlada Mađarske sporazumjela se s Vladom Ruske Federacije o obnovi ugovora sklopljenog prije više desetljeća o nuklearnoj suradnji između ove dvije države. Na temelju sporazuma na području Nuklearne elektrane Paks Rosatom će izgraditi dva nova bloka snage 1.200 MW. Cilj investicije je proizvodnja električne energije za javnu potrošnju, suvremenim blokovima III+ generacije s vodom pod tlakom, s radnim vijekom najmanje 60 godina, , s planiranim puštanjem u pogon 2025. i 2030. godine. Bruto termička snaga planirane nuklearne elektrane iznosi najviše 3.200 MWth po bloku. U studiji su na 226 stranica detaljno su obrađene sve karakteristike elektrane i utjecaj zahvata na ljude, okoliš i prirodu (Dunav, Natura 2000), geologija, utjecaj na kvalitetu zraka i buku kao i strategija za dekomisiju.

izvor:

error: Content is protected !!