U Republici Srpskoj se godinama vrši nelegalna ekspoatacija šljunka

, Vesti

U Republici Srpskoj već godinama se vrši nelegalna eksploatacija određenih nemetalnih mineralnih sirovina i materijala iz vodotokova.

Sve to nepovoljno utiče na rad koncesionih preduzeća stvarajući im nelojalnu konkurenciju.

– Nelegalna eksploatcija uglavnom se odnosi na tehničko–građevinski kamen, arhitektonsko–građevinski kamen, šljunak, pijesak, geotermalnu vodu za potrebe banjskog liječenja, glinu i drugo – upozorava se u izvještaju Komisije za koncesije RS o radu u prošloj godini.

Komisija po ko zna koji put napominje da je Zakonom o koncesijama, kao predmet koncesije definisano korišćenje javnog vodnog dobra, odnosno vađenje materijala iz vodotoka prema Programu uređenja vodotoka i korišćenje vodnog zemljišta za realizaciju neke od privrednih djelatnosti ili za realizaciju drugih predmeta koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Međutim, u proteklom periodu nisu preduzimane aktivnosti u pravcu uvođenja ove oblasti u koncesioni odnos, odnosno da i dalje nema zaključenih ugovora o koncesiji.

U zemljama okruženja je sasvim drugačija situacija gdje postoji zaključeno nekoliko stotina ugovora.

Zakonom o vodama definiše se da je dislokacija i vađenje materijala u koritima i vodnom zemljištu, dozvoljena u obimu i na način kojim se uređuje korito i vodno zemljište, ili ako služi sprovođenju mjera zaštite, na osnovu izdatih vodopravnih akata.

– Na terenu imamo sasvim drugačiju situaciju tako da se ne vrši uređenje korita i vodnog zemljišta u dozvoljenom obimu, već se pod plaštom toga vrši nelegalna eksploatacija što apsolutno nije u skladu s zakonskim propisima. Stoga se može reći da je to praktično nelegalna eksploatacija ili ukoliko postoje rješenja za vađenje materijala izdatih od strane javne ustanove „Vode Srpske“ Bijeljina zloupotreba istih – navodi se u izvještaju Komisije, koji će biti razmatran na narednoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS.

Ukazuju i na neophodnost uvođenja ove oblasti u koncesione okvire radi eliminacije utvrđenih nepravilnosti, kao i daleko intenzivnije angažovanje inspekcijskih organa s ciljem sprečavanja i poboljšanja postojećeg stanja.

Po informacijama s kojima Komisija raspolaže, nadležno ministarstvo lani nije preduzimalo značajnije aktivnosti na uvođenju ovog segmenta privređivanja u oblast koncesija, a rezultat svega toga je da i dalje nema zaključenih ugovora o koncesiji iz ove oblasti.

izvor: capital.ba

error: Content is protected !!