Ugrožena životna sredina i zdravlje građana zbog NIS-ovih istražnih bušotina na Paliću u Srbiji

, Vesti

Dva NIS-ova istražna polja se nalaze kod jezera Palić, u neposrednoj blizini stanovnika. Oba istražna polja nesumnjivo utiču na građanje i eko system. Iz ovih razloga CEKOR traži da se pod hitno prekinu radovi na istražnim bušotinama za istraživanje nafte i gasa u neposrednoj blizini turističke zone i zaštićenih područja te visoko vrednih lokaliteta, istorijskih i kulturnih te turističkih i sportskih kapaciteta i objekata na Paliću koji administrativno podpada pod Grad Suboticu.

Oni istovremeno tražime da se pod hitno krene u detaljnu istragu svih šteta koje su nastale na imovini i zdravstvenom stanju svih građana koji se nalaze između i u okolini od 500 metara od zone dva istražna polja i da se oni pravedno kompenzuju a u slučaju da su nastale velike i nenadoknadive štete po imovinu i da se u potpunosti isplati vrednost imovine.

CEKOR navodi:

“S obzirom da su štete od rudarstva već nastale ali isto tako da se ove štete mogu povećati u nadolazećem periodu ukoliko se izda dozvola za eksploataciju tražimo da nadležni zahtevaju prekidanje radova jer smatramo da neće biti prihvatljivo u buddućnosti da se izdaju dozvole koje će biti obavezne po članu 70. zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Radove treba prekinuti jer smatramo da neće biti nikada moguće izdati dozvole za eksploataciju i time se istraživanje pretvara u bezpredmetno.

Za izdavanje odobrenja za eksploataciju zahteva akt o urbanističkoj usaglašenosti- smatramo da nije moguće pomiriti turističku delatnost i vrlo agresivnu eksploataciju nafte.

Akt o uslovima za izradu procene uticaja: Smatramo da neće biti moguće pomiriti visoko vrednu celinu Palića, Palćkog jezera i zaštićenih područja u njegovoj okolini.

Akt o uslovima za zaštitu kulturnog nasleđa: Istorijska celina Palića je vekovno okruženje mirnog i banjskog turizma i u tom kontekstu svi istorisjki vredni objekti ne mogu biti prezentovani i fizički očuvani u situaciji nepoznatih i opasnih geoloških uticaja koji će se dešavati ukoliko dođe do eksploatacije nafte.

Zbog svega toga smatramo da u napred treba odbiti da se ova aktivnost prihvati kao prihvatljiva i dopustiva sa svih ovih stanovišta.

Neprihvatljivo istraživanje nafte neposredno pored turističke zone Palić, u blizini ekološki, turistički (ekonomski), istorijski i generalno društveno vrlo vrednih lokaliteta bez konsultovanja javnosti kako najšire tako i uže stručne i ekološke o prihvatljivosti i potrebnosti rudarskih radova a posebno ekološki vrlo opasnih istraživanja nafte i gasa još jednom je na eklatantan i drastičan način pokazalo da

a) čitav set zakona i uredbi iz oblasti rudarstva, prostornog planiranja i zakona o planskom sistemu na najdrastičniji način limitiraju i ukidaju demokratska prava građana da budu pitani o prihvatljivosti rudarskih projekata u svojoj blizini ali i generalno na nivou svojih regiona te čitave države i

b) da građani čak i kada im se na najgrublji način narušava pravo na imovinu, pravo na mirnu i bezbednu životnu sredinu nemaju apsoulutno nikakvu zaštitu od upravnih i regulatornih tela i institucija

c) Takav pristup građanima i rudarstvu je doveo do dramatičnih ekoloških posledica i masovnog kršenja ljudskih i imovinskih prava građana pod uticajem projekata istraživanja Nafte, Gasa, Bakra, Lignita, Litijuma i drugih minerala i mineralnih resursa u Republici Srbiji što nas dovodi

Zbog toga naš zahtev na nacionalnom nivou je da se izvrši revizija te izmena zakona o rudarstvu, planiranju i izgradnji, zakona o proceni uticaja i drugih zakona koji moraju biti usaglašeni sa regulativama o zaštiti životne sredine te regulativama o uključianju javnosti kako su one definisane u međunarodnim konvencijama poebno onoj o Proceni uticaja ovakvih vrlo opasnih industrijskih aktivnosti.”

Izvor: subotica.info