Unapređenje i zaštita životne sredine u termoenergetskim postrojenjima Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“

, Investitori

Potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici i donošenjem odgovarajućih direktiva na nivou EU, „Elektroprivreda Srbije“ preuzela je niz obaveza i zadataka iz oblasti zaštite životne sredine, da bi se rad svih delova uskladio sa standardima EU. JP EPS identifikovalo je mere za zaštitu životne sredine i donelo Akcioni plan do 2015. godine.
Najobimniji poslovi odnose se na nastavak započete modernizacije postojećih mera u termoelektranama, kao i uvođenje novih mera zaštite na svim objektima u cilju ispunjenja zahteva zakonskih propisa. Intenzivirana je saradnja sa predstavnicima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj EBRD i KfW koji su obezbedili kredite za realizaciju mera zaštite životne sredine.
Najznačajniji projekti i programi u ovoj oblasti odnose se, pre svega, na emisiju zagađujućih materija u vazduhu iz termoenergetskih postrojenja. Međutim, zaštita voda i zemljišta je podjednako važna.
Zaštita od zagađujućih materija u vazduhu vrši se kroz postavljenje i upotrebu filtera. Rekonstrukcije elektro filtera urađene su skoro u svim blokovima termoelektrana u Srbiji. Vrednost radova je oko 100 miliona evra,.
Postojeće tehnologije sakupljanja, transporta i odlaganja pepela i sistema zaštite na deponijama nisu zadovoljavale osnovne zahteve zaštite sredine . Problem je posebno dolazio do izražaja na deponiji pepela TENT B. Promenom i modernizacijom tehnologije suvog sakupljanja i odlaganja pepela ostvareni su tehnički uslovi za izuzimanje suvog pepela, što je bio jedan od uslova za njegovu dalju primenu u građevinarskoj industriji.

error: Content is protected !!