FBiH: Upućeno mišljenje na Studiju uticaja na životnu sredinu za HES Neretva

, NVO

Nakon učešća na javnoj raspravi koja je održana prije mjesec dana u Kalinoviku, a u sklopu Procjene uticaja na životnu sredinu za projekat HES Gornja Neretva.

Udruženje Zeleni Neretva Konjic dostavilo je u zakonskom roku nadležnom organu svoja mišljenja i sugestije na Studiju uticaja ovog projekta.
Projekat HES Gornja Neretva sastoji se od sedam malih hidroelektrana derivacionog i akumulacionog tipa, od kojih se procedura PUŽS odnosi na četiri elektrane koje se nalaze na području opštine Kalinovik.

Sistem elektrana planiran je na području gornjeg toka Neretve uzvodno od mjesta Ulog, odnosno neposredno iznad planirane HE Ulog. Sistem se sastoji od sedam uvezanih elektrana: mHE Grebenac-ušće, mHE Mjedenik, mHE Igaščica, mHE Grebenac-Krupac, mHE Trnovica, HE Plačikus i HE Uloški buk.

Za prve tri nabrojane se može reći da su već prošle proceduru Procjene uticaja iz razloga jer se nalaze na području Gacka pa se procedura PUŽS vodi odvojeno . Međutim, iako se ova procedura PUŽS formalno odnosi na četiri elektrane nikako se ne smiju zanemariti akumulativni negativni uticaji koje generiraju sve elektrane zajedno pa se tako moraju i posmatrati.

 

izvor: zeleni-neretva.ba

error: Content is protected !!