Uskoro studija izvodljivosti za izgradnju brane na rijeci Bosni u Reljevu

, Vesti

Općini Novi Grad Sarajevo održan je sastanak sa predstavnicima Instuituta za hidrotehniku Sarajevo, Agencije za vodno područje rijeke Save, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Gradske uprave, na kojem je razgovarano o rješavanju problema poplava u naselju Rajlovac.

Kako je saopćeno na općinskom sajtu, dogovoreno je da Općina Novi Grad Sarajevo i Institut za hidrotehniku u narednom periodu urade studiju izvodljivosti izgradnje vještačke brane na rijeci Bosni u Reljevu, kako bi se trajno riješio problem dugogodišnjeg plavljenja ovog dijela Novog Grada.

Poznato je da prostor općine Novi Grad i Ilidža u proljeće i jesen imaju velikih problema sa poplavama, a prostor koji najviše plavi je prostor uz rijeku Bosnu u Rajlovcu. U proteklom periodu Agencija za vodno područje rijeke Save radila je na glavnom projektu regulacije korita koji bi u značajnoj mjeri trebao da riješi probleme poplava, a osigurana su i kreditna sredstva za regulaciju korita rijeke do ušća Miljacke u Bosnu.

Međutim, kako je došlo do izvjesnih problema kada je u pitanju ostatak regulacije nizvodno, odnosno donja kota korita rijeke Bosne, projektanti su predložili da se razmotri pomjeranje donje kote spuštanjem tzv. reljevskog praga, što bi se uradilo uz izgradnju vještačke brane koja bi se u isto vrijeme mogla koristiti i kao mini hidrocentrala. Taj građevinski zahvat bi podrazumijevao spuštanje donje kote korita rijeke Bosne od pet do deset metara, što bi u značajnoj mjeri popravilo protok i omogućilo da se u vrijeme poplava ta brana otvori i time spriječe poplave u Rajlovcu.

Kako je za jedan ovakav zahvat potrebna detaljna stručna analiza, Općina Novi Grad će zajedno sa Institutom za hidrotehniku i uz saglasnost Agencije za vodno područje rijeke Save, raditi studiju izvodljivosti, kojom će se utvrditi da li je spuštanjem reljevskog praga moguće doći do rješenja problema poplava.

Obzirom da glavni projekat koji je urađen za regulaciju korita rijeke Bosne nije usaglašen sa Regulacionim planom, dogovoreno je da se najprije završi navedena studija koja bi trebala dati osnovne elemente za glavni projekat, kako bi se planska dokumentacija prilagodila tom projektu. U zavisnosti od rezultata studije moći će se utvrditi optimalni gabariti korita rijeke Bosne kada je u pitanju njegova dubina i širina.

Glavni problem idejnog projekta koji je rađen je u tome što se radi o veoma malom padu tako da njegovom realizacijom nebi bio riješen problem poplava, jer ne postoji kapacitet da se u vrijeme kišnih padavina od reljevskog praga voda vraća nazad. Samim spuštanjem reljevskog praga, problem bi se riješio tako što bi se u situacijama dotoka velikih količina vode omogućilo oticanje te vode iz Sarajevskog polja nizvodno vještačkim putem.

izvor:

error: Content is protected !!