Srbija: Vodimo brigu o meštanima Drmna

, Investitori

JP EPS oglasilo se saopštenjem povodom problema sa kojima se suočavaju meštani Drmna zbog kopa “Drmno”, na koje je pažnju skrenuo CEKOR.

Kako se navodi, EPS i ogranak “TE-KO Kostolac” u potpunosti poštuju sve zakonske i druge obaveze oko zaštite životne sredine, zdravlja stanovništva i eksproprijacije imovine na području Kostolca.

“Istraživanja predstavljena javnosti koja nisu uradile akreditovane institucije i sadrže pogrešne podatke i tendenciozne zaključke pokazuju nameru narušavanja ugleda EPS-a bez činjenica. Ako se podaci istraživanja, koje je predstavila nevladina organizacija CEKOR, ispravno tumače, procenat stanovnika naselja Drmno sa bolestima srca niži je od proseka za Srbiju. Hronično obolelih od visokog krvnog pritiska u Srbiji je više od 30 odsto, a u Drmnu između 18 и 23 odsto”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da ne stoje ni tvrdnje da ne postoji kontinuirano praćenje uticaja na životnu sredinu koju proizvodni „TE-KO Kostolac“.

“Analiza vazduha i merenja sumpor-dioksida rade se svakodnevno u saradnji sa akreditovanim institucijama. Prema poslednjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine, Kostolac i okolina nisu među naseljima sa lošim kvalitetom vazduha. Tendenciozno prikazani podaci iz ankete domaćinstava u naselju Drmno dovode u vezu respiratorna oboljenja stanovništva sa radom „TE-KO Kostolac“, a zanemaruju nalaze studije zaštite životne sredine, koju su uradili akreditovani stručnjaci. U studiji piše da lokalno značajan uticaj na zagađivanje vazduha imaju velika naselja, regionalni saobraćaj i kotlarnice i ložišta tokom zimskog perioda”, navodi EPS.

Ističe se da su investicije veće od 150 miliona evra usmerene na zaštitu životne sredine u Kostolcu.

“Brigu o građanima i društvenu odgovornost EPS i ogranak „TE-KO Kostolac“ pokazali su i tako što su pre par godina izgradili fabriku pijaće vode odličnog kvaliteta u blizini sela Drmno. „Vodovod“ Požarevac još nije preuzeo i pusti u rad u mrežu gradskog vodovoda ovu fabriku vode koja može da doprinese poboljšanju kvaliteta vode u mreži, kao i poboljšanju pritiska u letnjim mesecima. JP EPS i Ogranak TE-KO Kostolac su do sada ispunjavali sve zakonske obaveze oko eksproprijacije. Tehnologija otkopavanja i odlaganja na kopu „Drmno“ sprovodi se u skladu sa važećim tehničkim projektima”, navodi EPS.

EPS ističe i da raseljavanje naselja Drmno nije postavljeno kao uslov ni u jednom od brojnih dokumenata, analiza i studija koji su urađeni za potrebe otvaranja površinskog kopa „Drmno“, kao i za ceo prostor Kostolačkog ugljenog basena.

Dodaje se i da je eksproprijacija zemljišta za rudarske radove na kopu „Drmno“ sprovedena u potpunosti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

izvor: b92.net