Žalba protiv izgradnje hidroelektrane u Bosni i Herzegovini

, Vesti

Izgradnja HE „Buk Bijela“ instalisane snage od 93 MW (megavata) planirana je na rijeci Drini, na teritoriji Republike Srpske, dok bi se akumulacija planirane elektrane protezala uzvodno, sve do granice sa Crnom Gorom čime bi mogla ostvariti značajan negativni uticaj na ekosistem kanjona rijeke Tare, unutar Nacionalnog parka Durmitor.

Zbog kršenja i izbjegavanja procedure o prekograničnoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane (HE) Buk Bijela na rijeci Drini, protiv Bosne i Hercegovine je podnesena žalba. Žalbu su, Sekretarijatu ESPOO konvencije (Konvencija o prekograničnom uticaju na životnu sredinu) podnijeli Centar za životnu sredinu i Aarhus centar iz Bosne i Hercegovine zajedno sa organizacijama Green Home i Ozon iz Crne Gore (CG).

Aarhus centar je prošle godine osporavao ekološku dozvolu za taj projekat izdatu 2013. godine na osnovu stare studije uticaja na životnu sredinu, dodajući i da ona kao takva prestaje da važi, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Naglašavaju i da je istu dozvolu Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske ponovo izdalo. Izdavanjem nove ekološke dozvole na osnovu stare studije procjene uticaja na životnu sredinu, bez sprovođenja novog postupka procjene, prekršena je Međunarodna ESPOO konvencija ali i ugovor o uspostavi Energetske zajednice, čija je potpisnica i BiH, navodi se u saopštenju.

Ovim ugovorom su predviđene obaveze sprovođenja Direktiva EU koje ne daju mogućnost korištenja stare studije o procjeni uticaja na životnu sredinu za novi postupak izdavanja ekološke dozvole.

Izvor: slobodnaevropa.org

 

 

 

 

error: Content is protected !!