Zaštita voda u slivu akumulacije Modrac – Kreće čišćenje taložnih bazena u RMU “Banovići”

, Investitori
Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Safet Harbinja i direktor Rudnika mrkog uglja “Banovići” u Banovićima Munever Čergić potpisali su Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu realizacije projekta “Čišćenje, odvoz i odlaganje taloga iz zemljanih taložnih bazena iz organizacione jedinice separacije RMU ‘Banovići'”.
Ovaj projekat spada u red projekata zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade Federacije BiH, a jedan je od 111 projekata ukupne vrijednosti od preko 5,5 mil KM, kojima su po “Javnom konkursu za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu” odobrena sredstva Fonda za realizaciju.

Potpisani ugovor o dodjeli sredstava vrijedan je 200.000 KM, a cjelokupna vrijednost projekta iznosi cca milion maraka. Očekuje se da će projekat u značajnoj mjeri smanjiti utjecaj otpadnih voda na površinske vode u slivu akumulacije Modrac. Ovo je važan dio aktivnosti koji doprinosi ostvarenju općeg cilja, a to je zaštita kvaliteta voda vodotoka u slivu akumulacije Modrac odnosno stvaranje pretpostavki za dugoročnu i cjelovitu zaštitu iste.

– U prethodnih nekoliko mjeseci smo izvršili sve pripremne aktivnosti za nesmetanu realizaciju ovog projekta, i već smo započeli sa čišćenjem. Realizacijom ovog projekta obezbijedit će se čišćenje taložnih bazena i ispunjenje uslova za funkcionisanje sistema prečišćavanja voda, te postići potreban kvalitet vode u izlazu prema rijeci Oskovi, u skladu sa svim zakonskim obavezama. Iskreno se zahvaljujemo Fondu, i nadamo se daljnjoj saradnji, s obzirom da je projekat koncipiran i tehnološki provodiv u nekoliko faza, odnosno nekoliko godina, gdje bi se stvorili preduslovi za dalji normalan rad separacije u cilju zaštite jezera Modrac kao resursa pitke vode. Također, imamo u planu izvršiti ispitivanje zemljišta u saradnji sa nadležnim institucijama kako bi se moglo pristupiti završnoj fazi uređenja odlagališta Ježevac i taložnih bazena – istakao je ovom prilikom direktor RMU “Banovići”, Munever Čergić.

S obzirom da otpadne vode iz proizvodnih pogona rudnika imaju veliki uticaj na kvalitet voda, kao i na opće ekološko stanje vodotoka u koje se otpadne vode ispuštaju, te da se radi o ključnom ekološkom problemu na području Tuzlanskog kantona, projekat “Čišćenje, odvoz i odlaganje taloga iz zemljanih taložnih bazena iz organizacione jedinice separacije RMU ‘Banovići'” je jedan od prioriteta Vlade FBiH kada je zaštita okoliša u pitanju.

Direktor Federalnog fonda za zaštitu okoliša Safet Harbina izjavio je kako je potpisani ugovor samo dio aktivnosti koje se, u saradnji sa drugim institucijama, domaćim i međunarodnim, planiraju realizirati kada je zaštita jezera Modrac, kao zaštićenog vodnog resursa od vitalnog značaja za Tuzlanski kanton, u pitanju.

– Naš krajnji cilj kada je problem zagađenja hidroakumulacije Modrac u pitanju, jeste obezbijediti sveobuhvatno, konačno i kvalitetno vodosnabdijevanje općina, kao i vode za industrijska postrojenja – kazao je Harbinja, istaknuto je iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

error: Content is protected !!