Srbija: Zaštita životne sredine u RB „Kolubara“, Napreduje „zeleni“ projekat

, Investitori

Završetak realizacije tri paketa iz projekta nabavke BTO sistema očekuje se do kraja jula. U posao uveden FAM kao izvođač radova za izradu opreme za novu deponiju. Odlagač za međuslojnu jalovinu, koji će nakon montaže raditi na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje“, biće najveći u regionu

U Rudarskom basenu „Kolubara“ realizuje se „zeleni“ projekat kao deo intenzivnog investicionog ciklusa u „Elektroprivredi Srbije“, a predstavlja nabavku nove opreme koja će obezbediti sigurno snabdevanje termoelektrana lignitom i poštovanje propisa u oblasti zaštite životne sredine. Ceo projekat „Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu“ vredan je 181 milion evra. Finansira se kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD nemačke Razvojne banke KfW , uz pomoć vlade Nemačke i učešće „Elektroprivrede Srbije”.
„Zelenim“ projektom biće unapređena tehnologija otkopavanja uglja, obezbeđen ujednačen kvalitet lignita koji se otkopava u RB „Kolubara“, čije će korišćenje omogućiti povećanje efikasnosti rada termoelektrana. Sve ovo će dovesti do smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu.
Iz sredstava EBRD finansira se Projekat A, nabavka BTO (bager-traka-odlagač) sistema za proizvodnju otkrivke za površinski kop Polje „C“.
U okviru nabavke BTO sistema odlagač vrednosti skoro 15 miliona evra, koji je delo stručnjaka austrijske kompanije „Sandvik”, kapaciteta 8.800 kubnih metara na sat, početkom aprila je transportovan u kop. Odlagač je uklopljen u sistem tračnih transportera (vrednosti oko 28 miliona evra) sa starim bagerom.
Prema rečima Dobrivoja Stefanovića, rukovodioca projekta u ime JP EPS, nakon povezivanja u sistem i perioda optimizacije sa materijalom, sistem je 19. maja pušten u probni rad. Test vremenske raspoloživosti odlagača, transportera i napajanja dao je izuzetan rezultat, sa preko 96 procenata vremenske raspoloživosti.
– Završetak realizacije tri paketa iz projekta nabavke BTO sistema očekuje se krajem jula. Preostali su isporuka tehničke dokumentacije po ugovoru, otklanjanje primedbi komisije za tehnički prijem, kao i povezivanje sistema za zaštitu od prašine – rekao je Stefanović i istakao da su trenutno aktuelni poslovi na montaži rotornog bagera, a po uključivanju bagera u rad biće kompletiran BTO sistem.
Rotorni bager kapaciteta 6.600 metara kubnih na sat predmet je paketa A1. Bager je vredan oko 31 milion evra, a izvođač radova je nemačka kompanija „Tisen Krup“.
Prema rečima Tomislava Pajića, rukovodioca projekta bagera, u toku su intenzivni radovi na montaži bagera na montažnom placu u Zeokama.
– Radi se i vikendom u dve smene, a na samom montažnom placu je uposleno oko 150 radnika „Metala“. Uz naše radnike stalno su prisutni i predstavnici „Tisen Krupa“ kao izvođača radova, predstavnici kompanije „Simens“, koji su podizvođači za elektriku, i drugih podizvođača. Zbog povećanog obima i intenziteta posla, kao i velikog broja radnika na terenu, povećan je i nivo zaštite i bezbednosti na radu – rekao je Pajić.
Na bageru su montirani svi vitalni delovi konstrukcije. Po završetku montaže sprave i prvih testiranja na montažnom placu očekuje se da će bager biti pušten u transport put kopa u prvoj polovini septembra. Prema planovima, kompletan sistem za proizvodnju otkrivke treba da bude završen do kraja 2016. godine.
U okviru projekta nabavke i montaže BTO sistema za površinski kop Polje „C“, posebna pažnja usmerena je na eliminisanje štetnih uticaja buke i prašine na životnu sredinu i okolno stanovništvo. Plan je i da se uradi monitoring svih tih uticaja sa kompletnom analizom razultata merenja.
U okviru projekta „Energetska efikasnost primenom ekološkog sistema za upravljanje kvalitetom uglja u Rudarskom basenu ’Kolubara’”, koji se finansira iz kreditnih sredstava i zajma KfW banke, predviđeni su Projekat B, nabavka odlagača za međuslojnu jalovinu za površinski kop „Tamnava-Zapadno polje“, i Projekat C, upravljanje i kontrola kvaliteta uglja na ovom ugljenokopu.
Prema rečima dr Darka Daničića, projekt-menadžera za realizaciju Projekta C, tokom juna je aktuelna obuka zaposlenih iz RB „Kolubara” u nemačkim rudnicima.
– Obuka inženjera koji će raditi na novom postrojenju je intenzivirana. Predviđene su tri grupe od po pet zaposlenih za obuku na kopovima Mibraga. Ovi inženjeri imaju mogućnost da prođu kompletan proces homogenizacije uglja na dva kopa Mibraga sa osvrtom na specifičnosti koje nas očekuju u radu sa našom deponijom. Dve grupe su na obuci tokom juna, a treća grupa će u septembru ići u Mibrag – rekao je Daničić.
Kada je reč o realizaciji Projekta B, vrednom oko 18,8 miliona evra, nabavci odlagača za međuslojnu jalovinu kapaciteta 12.000 metara kubnih na sat, u toku je fabrički prijem konstrukcije i kvalitativni prijem opreme. Montaža odlagača počeće kada novi kran Derik dobije atest. Izvođač radova na ovom projektu je „Sandvik“, a ovaj odlagač će raditi na kopu „Zapadno polje“ i biće najveći u regionu.
U okviru Projekta C su tri paketa čija realizacija je u toku. Paket C1, vrednosti oko 4,8 miliona evra, podrazumeva nabavku hardvera i softvera za sistem upravljanja kvalitetom uglja na kopu „Tamnava-Zapadno polje“. ABB, koji je izvođač radova, trenutno radi na baznom inženjeringu i tokom jula očekuje se usaglašavanje.
Izvođenje infrastrukturnih radova na izgradnji nove deponije za ugalj na tamnavskim kopovima predmet je paketa C2. Vrednost ovih poslova je 15,5 miliona evra, a izvođač radova konzorcijum „Energoprojekt Opreme“ i „Planuma“.
U toku je intenzivan pregled dokumentacije za čeličnu konstrukciju i pripremni radovi na terenu.
Za paket C3, opremu za deponiju, vrednosti oko 29,2 miliona evra, ugovor je potpisan sa firmom FAM, a izvođač radova je uveden u posao. Izrada baznog inženjeringa i usklađivanje očekuje se u prvoj polovini septembra 2016. godine.

Bager u ciframa

Rotorni bager, čija montaža je u toku, imaće kapacitet otkopavanja 6.600 kubnih metara na sat. Nakon uklapanja u BTO sistem radiće na otkopavanju. Ukupna dužina bagera je 174 metra, težina oko 3.500 tona, a visina oko 40 metara.
Prečnik radnog točka je 12,25 metara. Maksimalna visina kopanja iznosi 28 metara, a dubina tri metra.

Deponija uglja

Kapacitet nove deponije na tamnavskim kopovima biće 400.000 tona uglja, što je dvostruko više od sadašnje, i ovo će biti deponija sitnog uglja.
Predviđena je nabavka tri velike mašine za deponiju – jednog odlagača na šinama za odlaganje uglja kapaciteta 5.000 tona na sat i dva riklejmera kapaciteta 2.500 tona na sat koji prave miks zahtevane kalorijske vrednosti.
Uz ove velike mašine, planirana je i nabavka dve primarne i dve sekundarne drobilice, 16 transportera širine traka od 1,6 do dva metra, magneta za odvajanje metalnih delova, kranova, dizalica i uređaja za otprašivanje.

izvor: EPS Energija