“Zaštitimo Jadar i Rađevinu” i Koalicije za održivo rudarenje protestuju protiv rudnika litijuma u Srbiji

, Vesti

Udruženje građana “Zaštitimo Jadar i Rađevinu” i Koalicija za održivo rudarenje u Srbiji, nastavili su protest protiv te investicije u lozničkom kraju “Dijalogom o planu eksploatacije jadrita” u Medija Centru u Beogradu.

Iako “Rio Tinto” još nije overio rezerve rude litijuma protive se gradnji rudnika jer, kažu, njihove stručne analize pokazuju da je neisplativ i nebezbedan za ljude i životnu sredinu. Ocenjuju i da investitor kasni ne samo sa ekološkom, već i drugim studijama o projektu.

“Sam način eksploatacije nije utvrđen. Pre usvajanja Prostornog plana i rudnika i deponije, moralo je biti urađeno više studija. Jedna od prvih je trebalo da bude agroekonomska studija da vidimo kada ćemo mi imati, i da li ćemo imati neke koristi od toga i šta ćemo izgubiti ako napustimo poljoprivredu. Druga je morala biti sociološka, sociološka studija je veoma važna, šta će biti sa ljudima koji se iseljavaju i kako će se uklopiti u drugim sredinama. Treća studija je morala biti antropološka”, rekao je Momčilo Alimpić, predsednik Udruženja “Zaštitimo Jadar i Rađevinu”.

Izvor: rts.rs